Krajowe Zjazdy Lekarzy

 

 XII Krajowy Zjazd Lekarzy 20-22.03.2014

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

 XI Nadzwyczajny Krajowy Zjazd Lekarzy 24-25.02.2012

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

X Krajowy Zjazd Lekarzy  28-30 stycznia 2010

Drugi dzień Zjazdu

Zjazd podjął uchwały

XI KZL – czas na poważne ruchy

a w razie braku odzewu władz- droga prawna

Protokół X Krajowego Zjazdu Lekarzy

 

Protokół z obrad X Krajowego Zjazdu Lekarzy (28-30 stycznia 2010)

Delegaci, którzy brali udział w Zjeździe mogą złożyć w NIL do 30 kwietnia 2010 poprawki i zastrzeżenia

Projekt uchwały X Krajowego Zjazdu

 

W związku z tym, że brać stomatologiczna przyjechała na Zjazd z wieloma szczegółowymi uwagami dotyczącymi warunków wykonywania zawodu czy kontraktu z NFZ odżyła inicjatywa wystąpienia o zorganizowanie stomatologicznego „białego szczytu” w trójkącie MZ-NFZ-NIL.

Stosowną uchwałę obligującą NRL do starań o organizację takowego szczytu zaproponowało 9 delegatów- stomatologów.

W dniu 30 stycznia projekt ten wszedł pod obrady Zjazdu. Na wniosek kol.Konstantego Radziwiłła Zjazd oddalił ten projekt