Co powinien wiedzieć kandydat na Prezesa NRL?

    Komentarze

W ostatnim numerze Gazety Lekarskiej oprócz dość osobliwego wykładu kol.Anity Pacholec "Razem czyli osobno" jest jeszcze jeden poważny akcent dotyczący relacji lekarze-stomatolodzy.
Otóż kandydujący na urząd Prezesa NRL dr Maciej Hamankiewicz w wywiadzie udzielonym Markowi Stankiewiczowi mówi  o dominacji lekarzy nad stomatologami która jego zdaniem polega na tym ,że stomatolodzy   "otrzymują o wiele więcej pieniędzy niż lekarze innych specjalizacji,mimo że płacą taką samą  składkę.Dominacja polega na DOFINANSOWANIU tej grupy przez innych  lekarzy" .Dr Hamankiewicz konkluduje więc, że sam chciałby byc tak zdominowany.
Pomijam juz dość niegrzeczną i mało dyplomatyczną wzmiankę o "nielicznej ale hałasliwej grupie skupionej wokół Roberta Stępnia".

Ot krótki akapit – wszystkiego 4 linijki w GL a ileż mówi o kandydacie.
Z całym szacunkiem ale nie jestem pewny czy kandydat wie na jaki urząd kandyduje. Otóż nie ma on być prezesem lekarzy rżnych specjalności ale prezesem izby dwóch zawodów. Jesteśmy ZAWODEM a nie SPECJALIZACJĄ i to, co możemy od biedy wybaczyć posłom-nie lekarzom (nagminnie to mylą) tego nie przepuścimy kandydatowi na Prezesa NRL.
Nie wiem o jakiej kasie mówi Maciej Hamankiewicz- może o wydatkach na liczne coroczne podróże wąskiej grupy kolegów-stomatologów z NRL. Weźmy choćby ów ostatni numer GL-info o delegowaniu po 2 osób do Brukseli, Pragi i Monachium. Pewnie- wszystko to musi kosztować.
Rzecz w tym, że nie są to pieniądze na stomatologów ale na miejscami bizantyjski styl sprawowania przywództwa.

Powiedzmy więc dr Hamankiewiczowi i innym adwersarzom naszej  "hałasliwej grupy Stępnia" jeszcze raz:

nikt nie podnosił zarzutu dominacji lekarzy- autonomia jest nam potrzebna głównie do uzyskania realnego wpływu na nasz własny (stomatologiczny ) management. Z tytułu jego niezborności tracimy w skali kraju dużo więcej kasy niż owe łaskawe "dofinansowanie od lekarzy". Wyciekają nam w postaci nieuzasadnionych kosztów obsługi praktyk a przede wszytskim niskich nakładów na publiczna stomatologię.

Dr. Hamankiewicz jeździ po kraju  i na okręgowych zjazdach reklamuje swoją kandydaturę ( to akurat jest sympatyczne). Będzie więc okazja powiedzieć to Kandydatowi równiez osobiście.

podpisany: Andrzej Cisło
status : lekarz dentysta
funkcja w hałasliwej grupie: …no nie wiem, chyba perkusja

 

24 listopada 2009

 Ustawa w Sejmie

 

 

Program X Krajowego Zjazdu

 

Program Zjazdu zaproponowany przez Naczelną Rade Lekarską. Ostateczny porządek obrad zatwierdzi sam Zjazd