Aktualne brzmienie ustawy o świadczeniach-Dział VI

 

W całym serwisie zaktualizowano brzmienie przepisów działu VI ustawy o świadczeniach – zawieranie umów

Zestawienie wielkości zamówień, etat na populację

 

Ogloszono 240 postępowań. Zajmie pól dnia otwarcie plik po pliku i wpisanie do arkusza kalkulacyjnego i podsumowanie oraz przeliczenie wielkości populacji na 1 etat.

Pobieżne szacunki wskazują, że WOW zaprojektował 1 etat kontraktu ogólnego na 5 tys ludności .

Konkurs w Wielkopolsce

z terminem złożenia ofert do 19 marca

Wlkp: Bliski termin konkursu

spotkanie WIL-WOW

NRL o zastrzeganiu danych w ofertach

apel o zmianę Zarządzenia NFZ

Kryteria oceny ofert – projekt

NFZ publikuje projekt zarządzenia