Czy inspekcja sanitarna może żądać wglądu do dokumentacji medycznej?

 

Podobnie jak w przypadku żądania wglądu w faktury – przeglądanie dokumentacji medycznej jest czynnością do której inspekcja sanitarna nie ma uprawnień