Intro

papiery Przegląd tematu

Gospodarka odpadami – podstawy prawneczytaj news:nowa ustawa, stare obowiązki

  • Ustawa o odpadach  >>
  • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 grudnia 2014 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów (rozporządzenie zawiera nowe wzory karty przekazania odpadów KPO oraz karty ewidencji odpadu KEO).>>
  • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadów>>,
  • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 30 lipca 2010 w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z odpadami medycznymi >>
  • –  formularz zestawienia zbiorczego
wyjasnienia Min.Środowiska ws zestawień zbiorczych i kar
  paragraf

Ważniejsze newsy dotyczące tematu do połowy 2013 r