Negatywna ocena

i prawo lekarza do obrony

Lekarz może być negatywnie oceniony przez swoich pacjentów, jak i przez organa sądowe lub dyscyplinarne (sąd lekarski)
W każdym przypadku warunki tej oceny muszą gwarantować lekarzowi zachowanie obiektywizmu i prawo do obrony swego postępowania.
I. W licznych publikacjach na tej stronie podejmowana jest troska o nasze prawa w zetknięciu się ze zjawiskiem rozpowszechniania opinii o nas za pośrednictwem internetu. Skoro zdobywamy pacjentów przez internet, to i może powinniśmy zgodzić się z oceną dokonywaną w internecie? czytaj też:Instrukcja postępowania z portalem"
Teoretycznie tak, ale biorąc pod uwagę hermetyczność zagadnień medycznych, zawiłość algorytmów decyzyjnych, nie możemy rezygnować z możliwości dyskusji, która czasem byłaby choćby zwykłym wyjaśnieniem nieporozumienia.

Niestety, nie zawsze mamy taką możliwość. czytaj dalej
Szczególną uwagę poświęcamy na naszej witrynie sprawie "zinstytucjonalizowanej" postaci zamieszczania opinii o nas, za pośrednictwem portali , w szczególności portalu znanylekarz.pl , który tworzy każdemu lekarzowi profil a jego funkcjonowanie stoi w sprzeczności z postanowieniami ustawy o ochronie danych osobowych.
Środowisko lekarskie nie może pozwalać na lekceważenie tej ustawy. I to jest właśnie ta symetria- sami musimy bardzo rygorystycznie przestrzegać zasad ochrony danych osobowych naszych pacjentów i mamy prawo- wzajemnie - spodziewać się , że to samo prawo będzie respektowane wobec nas.


II. Lekarz jako strona w procesie cywilnym czy karnym to cały czas raczej incydenty niż reguła, wg której przebiega spór lekarza z pacjentem.
"Konieczny system publikacji orzeczeń sądów lekarskich”
Czy każdą karę wymierzoną przez Sąd Lekarski można uznać za dotkliwą?
Znacznie częściej uruchamiana jest procedura skargi do organów odpowiedzialności zawodowej (rzecznik odpowiedzialności zawodowej) , który powziąwszy podejrzenie o naruszeniu przez lekarza zasad etyki lub sztuki lekarskiej kieruje sprawę do sądu lekarskiego.
Z licznych obserwacji można wnioskować, że pacjenci wykorzystują postępowanie dyscyplinarne do uzyskania stwierdzenia przewinienia zawodowego lekarza i na bazie tego wnoszą powództwa cywilne do sądów.
Nigdy nie dość starań i zachodu dla zapewnienia odpowiedniego poziomu fachowego postępowań rzecznikowsko-sądowych w izbach lekarskich. Ponieważ spraw przybywa i są gatunkowo coraz poważniejsze, to jedno z najważniejszych wyzwań dla Samorządu.