Rozp. Ministra Finansów ws obowiązkowego ubezpieczenia OC świadczeniodawcy

Akt prawny uchylony.

Świadczeniodawcy NFZ podlegają jednolitym zasadom ubezpieczania podmiotów wykonujących działalność leczniczą

Rozporządzenie MZ – szczegółowy tryb postępowania ws wpisu do rejestru praktyk

rozporządzenie straciło ważność. Obecnie praktyki rejestrowane są na podstawie rozporzdzenia wydanego do ustawy o działalności leczniczej.

  spis aktów prawnych

Dura lex…

{jgtabber}[tab ==T e k s t a k t u ==]
                                          (0)               (0)    

 – tekst i metryka aktu w bazie Aktów Pr. Sejmu RP

 – tekst w html

objaśnienia

 

  jak korzystać z Sejmowej Bazy Aktów Prawnych?

 

   
Dzienniki Ustaw | Prawo,Kontrakty | Legislacja |PrawoiMedycyna    

[/tab][tab == P r a c e l e g i s l. ==]

P r a c e l e g i s l a c y j n e                     objaśnienia     

 

brak danych o aktualnych pracach legislacyjnych dotyczących tego aktu

 
Projekty legislacyjne MZ |Biuletyny Komisji Zdrowia Sejmu |    

[/tab][tab == I n t e r p r e t a c j e ==]

I N T E R P R E T A C J E    

brak interpretacji

 

 
znasz związane z tematem orzeczenie lub interesujący artykuł ?    
[/tab]{/jgtabber}

Rozporządzenie MZ ws świadczeń gwarantowanych w zakresie leczenia stomatologicznego

spis rozporządzeń

spis ustaw

akt prawny uchylony– zastąpiony przez Rozporządzenie MZ z 6.11.2013r

 

Akty Prawne

tytuł aktu:
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 sierpnia 2009 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia stomatologicznego

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

 – tekst i metryka aktu w bazie Aktów Pr. Sejmu RP
 – tekst w html
objaśnienia
 jak korzystać z Sejmowej Bazy Aktów Prawnych
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

 

{tab=linki}

 

dzienniki ustaw | legislacja | biuletyny sejmowe | projekty MZ

{tab=prace legislacyjne}

brak informacji o pracach legislacyjnych dotyczących tego aktu


zawsze aktualny spis nowelizacji w zakładce „akty zmieniające” w
 bazie sejmowej

projekty nowelizacji:

data link opis opinie zakończ?
2011-06

29.06 || 9.07 Uwagi do projektu: Porozumienie
NIE

{tab=interpretacje}

brak zamieszczonych interpretacji

{/tabs}