Rozporządzenie MZ -dokumentacja medyczna praktyk lekarskich

  spis aktów prawnych

Dura lex…

 Akt prawny uchylony – zastąpiony przez rozporządzenie MZ z 21 grudnia 2010 
{jgtabber}[tab ==T e k s t a k t u ==]
                                          (1)               (1)    

 – tekst i metryka aktu w bazie Aktów Pr. Sejmu RP

 – tekst w html

objaśnienia

 
Dzienniki Ustaw | Prawo,Kontrakty | Legislacja |PrawoiMedycyna    

[/tab][tab == P r a c e l e g i s l. ==]

P r a c e l e g i s l a c y j n e                     objaśnienia     

 

grudzień 2009- projekt nowego jednolitego rozporządzenia dla praktyk i zoz-ów

 
Projekty legislacyjne MZ |Biuletyny Komisji Zdrowia Sejmu |    

[/tab][tab == I n t e r p r e t a c j e ==]

I N T E R P R E T A C J E    
Na podstawie art 17 ustawy wprowadzającej 3 ustawy zdrowotne(Dz.U.2009nr76poz.641) oba rozporządzenie zachowuje swą moc do czasu wydania nowego rozporządzenia , które minister zdrwowia wyda na podstawie art 30 ust1 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Rozporządzenia obowiązuje nie dłużej niż do 1 stycznia 2011 roku

 

 
znasz związane z tematem orzeczenie lub interesujący artykuł ?    
[/tab]{/jgtabber}

Rozporządzenie MZ -dokumentacja medyczna zoz

  spis aktów prawnych

Dura lex…

 Akt prawny uchylony – zastąpiony przez rozporządzenie MZ z 21 grudnia 2010
{jgtabber}[tab ==T e k s t a k t u ==]
                                          (1)               (1)    

 – tekst i metryka aktu w bazie Aktów Pr. Sejmu RP

 – tekst w html

objaśnienia

 
Dzienniki Ustaw | Prawo,Kontrakty | Legislacja |PrawoiMedycyna    

[/tab][tab == P r a c e l e g i s l. ==]

P r a c e l e g i s l a c y j n e                     objaśnienia     

 

grudzień 2009- projekt nowego jednolitego rozporządzenia dla praktyk i zoz-ów

 
Projekty legislacyjne MZ |Biuletyny Komisji Zdrowia Sejmu |    

[/tab][tab == I n t e r p r e t a c j e ==]

I N T E R P R E T A C J E    
Na podstawie art 17 ustawy wprowadzającej 3 ustawy zdrowotne(Dz.U.2009nr76poz.641) oba rozporządzenie zachowuje swą moc do czasu wydania nowego rozporządzenia , które minister zdrwowia wyda na podstawie art 30 ust1 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Rozporządzenia obowiązuje nie dłużej niż do 1 stycznia 2011 roku

 

 
znasz związane z tematem orzeczenie lub interesujący artykuł ?    
[/tab]{/jgtabber}

Rozp. Ministra Finansów ws obowiązkowego ubezp. OC – zamówienia od zoz

Akt prawny uchylony.

Podwykonawcy świadczeń opieki zdrowotnej podlegają jednolitym zasadom ubezpieczania podmiotów wykonujących działalność leczniczą

Rozp. Ministra Finansów ws obowiązkowego ubezpieczenia OC świadczeniodawcy

Akt prawny uchylony.

Świadczeniodawcy NFZ podlegają jednolitym zasadom ubezpieczania podmiotów wykonujących działalność leczniczą