Rozporządzenie MZ ws odpowiedzialności zawodowej lekarzy- uchylone

  spis aktów prawnych

Dura lex…

Akt uchylony ustawą z 2.12.2009 o izbach lekarskich
{jgtabber}[tab ==T e k s t a k t u ==]
                                          (0)               (1)    

 – tekst i metryka aktu w bazie Aktów Pr. Sejmu RP

 – tekst w html

objaśnienia

 
Dzienniki Ustaw | Prawo,Kontrakty | Legislacja |PrawoiMedycyna    

[/tab][tab == P r a c e l e g i s l. ==]

P r a c e l e g i s l a c y j n e                     objaśnienia     

 

brak danych o aktualnych pracach legislacyjnych dotyczących tego aktu

 
Projekty legislacyjne MZ |Biuletyny Komisji Zdrowia Sejmu |    

[/tab][tab == I n t e r p r e t a c j e ==]

I N T E R P R E T A C J E    
Cała materia odpowiedzialności zawodowej lekarzy znalazła się w nowej ustawie o izbach lekarskich

 

 
znasz związane z tematem orzeczenie lub interesujący artykuł ?    
[/tab]{/jgtabber}

Rozporządzenie MZ -dokumentacja medyczna praktyk lekarskich

  spis aktów prawnych

Dura lex…

 Akt prawny uchylony – zastąpiony przez rozporządzenie MZ z 21 grudnia 2010 
{jgtabber}[tab ==T e k s t a k t u ==]
                                          (1)               (1)    

 – tekst i metryka aktu w bazie Aktów Pr. Sejmu RP

 – tekst w html

objaśnienia

 
Dzienniki Ustaw | Prawo,Kontrakty | Legislacja |PrawoiMedycyna    

[/tab][tab == P r a c e l e g i s l. ==]

P r a c e l e g i s l a c y j n e                     objaśnienia     

 

grudzień 2009- projekt nowego jednolitego rozporządzenia dla praktyk i zoz-ów

 
Projekty legislacyjne MZ |Biuletyny Komisji Zdrowia Sejmu |    

[/tab][tab == I n t e r p r e t a c j e ==]

I N T E R P R E T A C J E    
Na podstawie art 17 ustawy wprowadzającej 3 ustawy zdrowotne(Dz.U.2009nr76poz.641) oba rozporządzenie zachowuje swą moc do czasu wydania nowego rozporządzenia , które minister zdrwowia wyda na podstawie art 30 ust1 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Rozporządzenia obowiązuje nie dłużej niż do 1 stycznia 2011 roku

 

 
znasz związane z tematem orzeczenie lub interesujący artykuł ?    
[/tab]{/jgtabber}

Rozporządzenie MZ -dokumentacja medyczna zoz

  spis aktów prawnych

Dura lex…

 Akt prawny uchylony – zastąpiony przez rozporządzenie MZ z 21 grudnia 2010
{jgtabber}[tab ==T e k s t a k t u ==]
                                          (1)               (1)    

 – tekst i metryka aktu w bazie Aktów Pr. Sejmu RP

 – tekst w html

objaśnienia

 
Dzienniki Ustaw | Prawo,Kontrakty | Legislacja |PrawoiMedycyna    

[/tab][tab == P r a c e l e g i s l. ==]

P r a c e l e g i s l a c y j n e                     objaśnienia     

 

grudzień 2009- projekt nowego jednolitego rozporządzenia dla praktyk i zoz-ów

 
Projekty legislacyjne MZ |Biuletyny Komisji Zdrowia Sejmu |    

[/tab][tab == I n t e r p r e t a c j e ==]

I N T E R P R E T A C J E    
Na podstawie art 17 ustawy wprowadzającej 3 ustawy zdrowotne(Dz.U.2009nr76poz.641) oba rozporządzenie zachowuje swą moc do czasu wydania nowego rozporządzenia , które minister zdrwowia wyda na podstawie art 30 ust1 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Rozporządzenia obowiązuje nie dłużej niż do 1 stycznia 2011 roku

 

 
znasz związane z tematem orzeczenie lub interesujący artykuł ?    
[/tab]{/jgtabber}

Rozp. Ministra Finansów ws obowiązkowego ubezp. OC – zamówienia od zoz

Akt prawny uchylony.

Podwykonawcy świadczeń opieki zdrowotnej podlegają jednolitym zasadom ubezpieczania podmiotów wykonujących działalność leczniczą