Ubezpieczenia

 

                                       czytaj na:                 
 

www.ubezpieczenialekarskie.pl 

 

 

 …………………………………………………………………………………………………………………………………….

 

2011-07-01 | Ustawa o działalności leczniczej likwiduje ubezpieczenie lekarzy , zastępując je ubezpieczeniem podmiotów wykonujących działalność leczniczą. Zmiana wejdzie w życie 1 stycznia 2012 . Szczegóły na ubezpieczenialekarskie.pl

2010-09-03  | Szefem takich czy innych zespołów sie bywa, a czytelnym (i poczytalnym ) w działaniu trzeba byc zawsze. Pismo do członków NRL wyjasniające przyczyny rezygnacji z przewodniczenia Zespołowi NRL

2010-01-01 |Zmiana w ustawie o zawodach lekarza i lekarza dentysty, która weszła w życie 1 stycznia 2010 wiążąca się z obowiązkiem  polisy OC dla lekarzy 

      News dot.kulis uchwalania OC

   |  KOMPENDIUM (!!)     |  

 Na www.autonomia-dent.pl ukazały się :

  • Ważne kwestie dotyczące ubezpieczeń lekarzy dentystów 
  • 03.06.2010 -Nowe OC a ochrona z tytułu szkód w mieniu
  • News z 15.05 
  • Czy  i jak zawierać nowe  polisy na przełomie 2009/2010 ?