Geneza nowej ustawy o izbach

Od 14 lipca 2009 do 2 grudnia 2009 trwały  prace parlamentarne nad ustawą o izbach lekarskich.

Najważniejsze dokumenty dotyczące prac nad ustawą o izbach w Parlamencie:

Ustawa o izbach lekarskich opublikowana

 

To już koniec procesu legislacyjnego.

Ustawa o izbach lekarskich uchwalona przez Sejm 2 grudnia została opublikowana 22 grudnia w Dzienniku Ustaw nr 219 pod pozycją 1708 

Ustawa o izbach lekarskich podpisana

decyzja Prezydenta z 16 grudnia

Ostateczny kształt ustawy o izbach lekarskich

 

 

USTAWA

z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich

 

ustawa wymaga podpisu Prezydenta. Prezydent ma 21 dni na podjęcie decyzji.

Sejm debatuje nad poprawkami Senatu

 

Komisja Zdrowia 2 grudnia przyjęła rekomendację dla Sejmu co do losów uchwały Senatu :

  • przyjąć 11 poprawek Senatu
  • odrzucić 3 poprawki

Komisja rekomendowała opdrzucenia najważniejszej poprawki Senatu- dodanie art 120a umożliwiającego zwrot majątku (nieruchomości) tym izbom, które moga udowodnić prawo do danych nieruchomości.

Sejm podczas głosowań 2 grudnia odrzucił 2 poprawki Senatu i przyjął 12 poprawek w tym poprawkę 14-tą (zwrot majątku) 

Jak głosowali posłowie nad poprawką 14-tą? >>       zobacz video z dyskusji i głosowania (realplayer) >>

 artykuł w Wiadomościach>>

 

 

Uchwała Senatu RP – poprawki do ustawy o izbach lekarskich

 

Uchwała Senatu RP wprowadzająca poprawki do uchwalonej przez Sejm 23 października ustawy o izbach lekarskich.

Czy dodany art 120a przewidujący :

  • następstwo prawne obecnych izb w stosunku do zlikwidowanych w latach 50-tych
  • zwrot niektórych nieruchomości (głównie w Poznaniu i Krakowie)

utrzyma się w Sejmie? 

Posiedzenie senackiej komisji zdrowia

 

zapis stenograficzny z posiedzenia Komisji Zdrowia Senatu RP  w sprawie rozpatrzenia projektów ustawy o izbach lekarskich

3 listopad 2009

Sejm uchwalił ustawę o izbach lekarskich

 

23 października Sejm przyjął projekt ustawy o izbach lekarskich. Tekst w pdf

W tekście ustawy nie ma – jak informowalismy- proponowanych przerz nas zapisów dających lekarzom dentystom jakąkolwiek namiastkę autonomii w obrębie izb lekarskich.

Drugie czytanie tego projektu  odbyło się 2 dni wcześniej . Protokół z tej części obrad w dniu 21.10.

Bardzo ciekawa wypowiedź podczas dyskusji poselskiej padła z ust członka Komisji Zdrowia- posła Katulskiego z Bydgoszczy (PO) . Zacytujmy, to naprawde interesujące:

Panie  Marszałku, Wysoka Izbo, Pnie Ministrze,
W czasie posiedzeń Komisji Zdrowia z tych wszystkich ważnych  punktów omawianych w związku  z nową ustawą  tak naprawdę kontrowersyjny był punkt dotyczący rozdzielenia sposobu wybierania delegatów na zjazd Krajowy i w ogóle do władz okręgowych i krajowych izb lekarskich. Budziło to duże kontrowersje wśród członków komisji zdrowia ze względu na to, że są pewne środowiska przede wszystkim  stomatologiczne które domagają się radykalnych zasadniczych zmian w tym zakresie,  które według nich zmienią troszeczkę kształt najwyższych władz izby lekarskiej. No i  musze powiedzieć, że można było rzeczywiście zaobserwować to, że dla przedstawicieli korporacji naszej- bo ja też jestem lekarzem – było to bardzo ważne ponieważ.. no..  uaktywnili się w tym momencie i rzeczywiście udało się pozostawić zapis w kształcie takim jaki był proponowany  przez Rząd . Ja mam pytanie  jednak do pana Ministra jaka jest ostateczna argumentacja, że takie właśnie rozwiązanie zostało przyjęte.

 słowem posłowie- lekarze się uaktywnili i przegłosowali wersję rządową pozbawiając nas autonomii.

Jeśli to jest wyraz programu szefostwa NRL, że jesteśmy rodziną to chyba najwyraźniej dysfunkcyjną.

Wrażenie to pogłebia lekatura protokołu z posiedzenia Naczelnej Rady Lekarskiej z 18 września . Jeśli wierzyć słowom prezesa NRL to wszystkich nie wspierających stanowiska Naczelnaej Rady mogą teoretycznie czekać konsekwencje wynikające z Kodeksu Etyki Lekarskiej. P.Prezes Radziwiłł parę dni później użył też tego argumentu na posiedzeniu Komisji Zdrowia wobec posłów-lekarzy co zostało przez niektórych posłów odebrtane jako straszenie członków Komisji.

 

Drugie czytanie projektu ustawy o izbach lekarskich

Stenogram z posiedzenia Sejmu w dniu 21 października 2009 w części dotyczącej 11 punktu porzadku dziennego- sprawozdanie Komisji Zdrowia z prac nad rzadowym projektem ustawy o izbach lekarskich

 

wyciąg ze stenogramu w pdf