Koniec tematu – rtg będzie nieobowiązkowe

 

 

W zasadzie to koniec rozważań (przynajmniej na razie) . MZ przygotowało projekt rozporządzenia ws katalogu świadczeń stomatologicznych. Rtg wpisane tam jest jako niewymagane.

Stanowisko Rady Okręgowej WIL z 13.11.2009

rtg u wszystkich?

Stanowisko

Okręgowej Rady Lekarskiej

Wielkopolskiej Izby Lekarskiej

z dnia 13 listopada 2009 r.

 

w sprawie projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia

 

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 9 i art. 25 pkt 5 ustawy z 17 maja 1989 r. o izbach lekarskich uchwala się co następuje:

 

Wielkopolska Izba Lekarska zgłasza poważne zastrzeżenia do opublikowanego na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia projektu rozporządzenia   zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia stomatologicznego.

Problem dotyczy kontrowersji wokół ewentualnego  wymogu posiadania przez wszystkich świadczeniodawców z zakresu lecznictwa stomatologicznego aparatu rentgenowskiego w lokalizacji praktyki.

Zdaniem WIL   Ministerstwo uważając za konieczne wydanie rozporządzenia przesuwającego terminu egzekwowania wymogów, których nie było w roku 2009  podważa pośrednio wiarygodność interpretacji wymogu dodatkowego , jaką przedstawił Naczelnej Izbie lekarskiej w dniu 30 października podsekretarz stanu min. Cezary Rzemek  a problem od strony prawnej może być  głębszy niż sama definicja użytego w rozporządzeniu z 30 sierpnia 2009 pojęcia „wymóg dodatkowy”. Zwracamy uwagę że w stosunku do projektu obecnie obowiązującego rozporządzenia ,w tekście podpisanym i opublikowanym usunięte zostało pojęcie „dostępu do świadczeń”. Tak więc nowelizacja nie przywracająca pojęcia dostępu do świadczeń poza adresem świadczeniodawcy będzie budziła wątpliwości czy problem ten jest rzeczywiście rozwiązany.

Co do samej istoty zagadnienia czyli zasadności wymogu posiadania przez niemal wszystkich świadczeniodawców rtg opinia Izby jest jednoznaczna: wszelkie programy stymulujące unowocześnianie praktyk z definicji muszą być rozłożone na wiele lat. Należy je konstruować z uwzględnieniem aktualnej struktury świadczeniodawców i rentowności kontraktów biorąc pod uwagę rozmiar ewentualnego przedsięwzięcia w skali kraju. Z tego punku widzenia odłożenie egzekwowania tego  wymogu o 12 miesięcy niczego nie załatwia.

Wielkopolska Izba Lekarska zwraca się więc o jasną deklarację resortu , że nie jest  zamiarem Ministerstwa wymaganie od placówek stomatologicznych obowiązkowego posiadania aparatury rtg również w roku 2011.

Jak tu wierzyć władzy?

Ministerstwo prezentuje projekt nowelizacji rozporządzenia "koszykowego"

Projekt nowelizacji rozporządzenia dot. świadczeń stomatologicznych

 

 

……………………………………………………………………………………………………………….

Problem z tą nowelizacją sprowadza się do pytania:

skoro:

1. oprócz sławetnych "wymogów dodatkowych" nie ma w rozporządzeniu, które ma być nowelizowane żadnych innych nowych , nieistniejących w 2009 r wymogów,

2. zgodnie z pismem mion Cezarego Rzemka wymogi dodatkowe nie są bezwzględnie wymagane,

to po co to rozporządzenie?

tekst projektu

uzasadnienie i uwagi Biura Prawnego OIL w Krakowie do uzasadnienia

 

Wyjasnienia Ministerstwa Zdrowia -interpretacja

 

Pismo podsekretarza stanu w MZ Cezarego Rzemka – wyjasnienie pojęcia "wymóg dodatkowy" 

Stomatolodzy od stycznia na starych zasadach

Zapewnienie Ewy Kopacz, ale czy to załatwia cała sprawę?

 

Kupić rtg albo wymusić na MZ zmianę prawa

radzi nam wg RMF prezes NFZ

O rozporządzeniu i rentgenach

pisma z wnioskami o wyjaśnienie

RTG w każdym gabinecie?

oj nie doczytaliśmy…