Nakłady finansowe na publiczne świadczenia stomatologiczne

zobacz koniecznie:
katalog „Stylo”
plany finansowe NFZ

Wielkość środków finansowych przeznaczanych rokrocznie na stomatologię ma dla środowiska lekarskiego danego województwa zasadnicze znaczenie. Jeśli pieniędzy na stomatologię w danym oddziale jest więcej to albo na 1 kontrakt przeznaczana jest większa suma pieniędzy na rok , albo kontraktów jest więcej – co odczuwają wówczas korzystnie wszyscy ci, którzy chcieliby nawiązać współpracę z Funduszem .
Obecnie każdy oddział dzieli zapreliminowane dla niego środki samodzielnie. Na poziomie województwa wymaga się tylko opinii Rady Oddziału. Propozycje oddziałów zbiera się w jeden plan finansowy zatwierdzany przez Ministra Zdrowia. W każdym więc oddziale procentowy udział stomatologii w budżecie oddziału jest inny. Wielkopolska plasuje się ostatnio pod względem procentowego udziału stomatologii w budżecie w środku tabeli. Do niedawna byliśmy na trzecim miejscu…od końca.

Jak widać z poniższej tabeli od początku 2003 roku obserwujemy konsekwentny spadek udziału stomatologii w budżecie WOW

2001 2002 2003 2004 – 1 wersja 2004 – 4wersja 2005 2006 2007
2,85% 3,31% 3,11% 3,04% 2,81% 2,75% 2,85% 2,97%

Największa degradacja to rok 2004, kiedy to wbrew planowi finansowemu Dyrekcja WOW część pieniędzy na stomatologię wydała na inne działy leczenia spychając budżet stomatologii do poziomu 2,81%

Rozdział budżetu WOW na stomatologię 2008

 

Rozdział budżetu WOW na rok 2008

w rozbiciu na subregiony z podziałem na zakresy 

Excell  rozdzialWOW_2008

 

podział środków na leczenie ogólnostomatologiczne w rozbiciu na powiaty

Excell ogolnostom_2008