Stanowisko i Raport Otwarcia Zespołu ds Ubezpieczeń Lekarskich NRL

 

Na posiedzeniu w dniu 9 czerwca 2010 Zespół NRL ds Ubezpieczeń Lekarzy i Lekarzy Dentystów przyjął Stanowisko nr 1 wraz z załączonym do niego Raportem otwierającym prace Zespołu w VI kadencji.

Stanowisko >>

Raport  >>

 

Uwagi do projektu nowelizacji ustawy

 

Uwagi skierowane w dniu 9 marca 2010 do członków Naczelnej Rady Lekarskiej dotyczące projektu nowelizacji ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

pismo do NRL

Grać w to w co się wygrywa?

 

Komentarz autora strony dotyczący pierwszego posiedzenia NRL

Nie o takiej izbie chyba myśleliśmy…

czyli: jak konstytuowała się nowa Naczelna Rada

Wyniki wyborów w Naczelnej Radzie Lekarskiej

 

Naczelna Rada Lekarska na posiedzeniu w dniu 12 lutego 2010 roku dokonała wyboru na następujące stanowiska:

Wiceprezesi NRL:
Romuald Krajewski
Anna Lella  /lekarz dentysta /
Konstanty Radziwiłł

Sekretarz NRL:
Mariusz Janikowski

Skarbnik NRL:
Andrzej Sawoni

Zastępca Sekretarza NRL:
Marek Jodłowski

Członkowie Prezydium NRL:
Zbigniew Brzezin
Marta Klimkowska-Misiak /lekarz dentysta/
Wojciech Marquardt
Stefan Sobczyński