Kontrakty- intro

Przepisy

Dokumenty reg.umowy

Konkursy

Finanse

 
  Wiadomości związane z konkursem na udzielanie świadczeń , jaki ma odbyć sie w roku 2017 pilotować będzie strona Komisji Stomatologicznej Wielkopolskiej Izby Lekarskiej

 

Upomnieć się o Stomatologię

Spadek nakładów na publiczną stomatologię, niejasne(delikatnie mówiąc) zasady kontraktowania, krzyżowa droga odwołujących się od rozstrzygnięć konkursowych, nadmierne obłożenie nas obowiązkami administracyjnymi – wszystko to powoduje konieczność upomnienia się o szanowanie nas jako przedsiębiorców tworzących – było nie było- tak ważny podobno dziś wzrost gospodarczy

Internetowa promocja Stomatologii

NRL wykupuje reklamę na stronie "Rzepy"

Spotkanie w Ministerstwie Zdrowia

czyli jak zorganizować teraz dyskusję nad reformą stomatologii publicznej?

Posiedzenie sejmowej Komisji ZDR -PROTOKÓŁ

 

 Protokół z posiedzenia Komisji Zdrowia Sejmu z dnia 11 maja 2011

 

Posiedzenie Komisji Zdrowia Sejmu

w sprawie wyceny świadczeń stomatologicznych i prawidłowości procedur konkursowych

Wystąpienie Porozumienia Stomatologów do Komisji Zdrowia Sejmu RP

 

   19 stronnicowe Wystąpienie zatytułowane "Państwo Przyjazne Stomatologii" poswięcone jest:

  • nieprawidłowościom w kontraktowaniu świadczeń publicznych, rażąco niską wyceną świadczeń i konsekwencjami tych zjawisk,
  • kształceniu podyplomowemu stomatologów
  • obciążeniami administracyjnymi nakładanymi na przedsiębiorców prowadzących działalność leczniczą 

 Wystąpienie (pdf)

 streszczenie tez z zakresu świadczeń NFZ

Przedstawiciele Porozumienia odbyli w Sejmie RP spotkania z przedstawicielami klubów poselskich promując zawarte w tym dokumencie tezy i zabiegając o zorganizowanie specjalnego posiedzenia Komisji Zdrowia Sejmu poświęconego problemom Stomatologii (w szerokim ujęciu).

W dniu 4 maja 2011 Prezydium Komisji Zdrowia umieściło na serwerze Sejmu informację o zorganizowaniu posiedzenia Komisji dotyczącego prawidłowości kontraktowania i wyceny  świadczeń stomatologicznych.

Posiedzenie zaplanowano na 11 maja 2011 r. 

Pismo min. A. Włodarczyka- odpowiedź na otrzymane Opracowanie

 

 

 

W odpowiedzi na pismo NIL z 18 marca Andrzej Włodarczyk, podsekretrarz stanu w MZ poinformował NRL, że przekazał przesłane mu Opracowanie Centrali NFZ celem zajęcia przez Fundusz stanowiska.

pismo z 31 marca 2011

Opracowanie przekazane przez NRL Ministerstwu Zdrowia

 czyli credo NIL ws. publicznej stomatologii