Autonomia-mapa drogowa

mapa i dziennik niecodziennego dialogu

kompas Izba Lekarska nie jest stowarzyszeniem a urzedem publicznym- nie może więc zupełnie swobodnie określić zasad swej organizacji. Podlegają one kontroli legalności właśnie z powodu natury działania. Izby swymi kompetencjami wchodzą bowiem w zakres swobód obywatelskich

co upoważnia ustawodawce do takiego ograniczania praw obywatelskich?

Przepis art 17 ust.1 Konstytucji , który jednak w sposób jednoznaczny określa charakter instytucji, jakiej można powierzyć pieczę i reprezentację osób wykonujących zawód zaufania publicznego: musi być to insytytucja samorządowa- samorząd po prostu.

o co musi zadbać ustawodawca?

O ile w przypadku typowych samorządów (jednozawodowych) np radcowskiego czy aptekarskiego -sprawa jest prosta, o tyle w przypadku samorządu zrzeszającego dwa zawody ( w szczególności o tak róznej liczebności) ustawodawca musi zadbać, aby atrybut samorządości czy też "samorządowości" decyzji czy działań dotyczących pieczy i reprezentacji odnosił sie do obu zawodów (równiez mniejszościowego).


papiery1
Ważne dokumenty a odrzucone lub zupelnie zignorowane. I przede wszystkim

spis złamanych
w trakcie tej "debaty" standardów

 

wystRPO
Rzecznik Praw Obywatelskich zwrócił się do Ministra Zdrowia z prośbą o ocenę,

czy lekarze dentyści sąwłaściwie reprezentowani w ramach wspólnego z lekarzami samorządu zawodowego.

 

diariusz15a
Zawsze wmawiano na prawo i lewo, że tzw."autonomia" to hobby paru facetów i ...

...i poza nimi nikt się tym nie interesuje. Okzauje się że zainteresowanych jest coraz wiecej


spis złamanych standardów

2016-07-11

List 11 samorzadowców pracujacych na rzecz Izb Lekarskich do Ministra Zdrowia Konstantego Radziwiłła tekst listu

Pan dr n.med. Konstanty Radziwiłł
Minister Zdrowia

Szanowny Panie Ministrze,

W nawiązaniu do rozmowy, która miała miejsce na spotkaniu w Ministerstwie Zdrowia w dniu 23 czerwca br., my niżej podpisani, kierujemy na Pana ręce list osób, które z tytułu pełnionych przez lata w Samorządzie funkcji zdołały zgromadzić niezbędny zasób zaufania Koleżanek i Kolegów Stomatologów, aby mieć tytuł do zwrócenia się do Pana w niezmiernie ważnej sprawie, stanowiącej obecnie zarzewie potencjalnie bardzo poważnego konfliktu.

Jak Pan Minister wie, istnieje poważny spór w łonie samorządu lekarskiego dotyczący pozycji mniejszościowej grupy zawodowej (jaką jesteśmy), jej praw
do samorządnych decyzji i działań w obszarze pieczy i reprezentacji lekarzy dentystów. Spór sięga nawet głębiej, gdyż podważa się publicznie prawo lekarzy dentystów do korzystania z atrybutów samorządności oraz wyraża się sugestie, że za cała sprawą stoją wyłącznie względy ambicjonalne forsowane przez nielicznych i to w celu osłabienia Samorządu.

Oczywiście tak nie jest. Konstytucja RP, ustanawiając prawo ustawodawcy do powoływania w drodze ustawy samorządów zaufania publicznego, wyraźnie określiła charakter tych instytucji nazywając je właśnie "samorządem". Z takiej właśnie samorządności muszą mieć możliwość skorzystać oba zawody w dwuzawodowym samorządzie. Wiemy, z publicznych doniesień, że stanowisko współbrzmiące ze zgłaszanymi przez nasze izby i nasze komisje stomatologiczne postulatami zajął również Rzecznik Praw Obywatelskich Pan dr Adam Bodnar. Całość dokumentacji z licznych wystąpień dużej części naszych Komisji oraz wystąpienie RPO stanowi nader przekonywujący argument za rozpoczęciem poważnej debaty w tej sprawie.

Jesteśmy przekonani , że odroczenie tej koniecznej reformy odbierze izbom lekarskim wiarygodność w środowisku stomatologicznym i nadszedł czas na energiczne i zdecydowane działania.

Liczymy na  spotkanie z Panem Ministrem w tej sprawie. Nie chcemy nikogo wykluczać z dyskusji, jednak punktem jej wyjścia powinna być rzetelna analiza stanu prawnego ze szczególnym uwzględnieniem miejsc, w których obecnie nie spełnia on standardu należytej reprezentacji odrębnej przecież grupy zawodowej. Wszelkie analizy, zarówno sporządzone przez prawników NIL, jak i niezależnych ekspertów wykluczają dokonanie jakiejś znaczącej zmiany bez nowelizacji ustawy o izbach lekarskich z grudnia 2009r. Zakres zmian musi być przemyślany tak, aby z jednej strony zapewnić stabilność instytucji samorządu, a z drugiej strony - aby zmiana nie była fragmentaryczna i aby dawała realne wzmocnienie pozycji naszej grupy zawodowej.

- Andrzej Cisło - Wielkopolska Izba Lekarska
- Rafał Kielkowski - Śląska Izba lekarska
- Dariusz Kościelniak - Krakowska Izba Lekarska
- Radosław Maksymowicz - Rzeszowska Izba Lekarska
- Małgorzata Nakraszewicz - Dolnoślaska Izba Lekarska
- Anita Pacholec - Kujawsko-Pomorska Izba Lekarska
- Aleksandra Perczak - Bydgoska Izba Lekarska
- Lesław J. Pypeć - Łodzka Izba Lekarska
- Agnieszka Ruchała-Tyszler - Szczecińska Izba Lekarska
- Robert Stępień - Krakowska Izba Lekarska
- Jacek Woszczyk - Wojskowa Izba Lekarska