Dyplom Asystentki gwarancją jakości?

Nikt nie ma nic przeciwko postępowi. Jednakże:

  • dyplomowanych asystentek i higienistek jest trzy razy mniej niż lekarzy dentystów
  • powiedzenie, że brak akurat dyplomowanej pomocy naraża życie i zdrowie pacjentów obraża tysiące lekarzy
  • rzecz nie dotyczy praktyk czysto kontraktowych- to jest rynek, a więc system naczyń połączonych,
  • projekt wprzęga nas w program aktywizacji zawodowej kobiet (a to nie jest naszą rolą)

Sprawa umarła śmiercią naturalną  wiosną 2013r . Ale cośmy się nadyskutowali….

zobacz historię sprawy