Przepływ informacji w korporacji stomatologicznej

Written by admin on 16 grudnia 2011. Posted in Wyzwania

Rzeczpospolita Polska jest państwem jednolitym (art Konstytucji RP)

W

państwach jednolitych (unitarnych)  w odróżnieniu od państw federalnych, poszczególne jednostki terytorialne nie mają prawa stanowienia  przepisów powszechnie obowiązującego prawa.  Jak wiemy, nawet tak zasadnicza sprawa jak kara śmierci jest w USA różnie traktowana przez ustawodawstwo poszczególnych stanów. W Szwajcarii każdy kanton nakłada odmienne podatki. Polska jest krajem unitarnym i w każdym zakątku naszego pięknego Kraju, prawo i jego interpretacja powinny być jednakowe.

Ponieważ jednak niestety dyscyplina nie jest mocną stroną naszych urzędników, zdarza się niejednokrotnie, że to co w jednym końcu kraju jest oczywiste, w innym bywa nieosiągalne. Lokalne środowiska lekarskie często toczą boje będące klasycznym wyważaniem otwartych drzwi. Ta sama sprawa, która potrafi związać siły i środki lekarzy np na Śląsku , w Warszawie czy Wielkopolsce bywa od dawna załatwiona i zwykle jest na potwierdzenie tego załatwienia sprawy jakiś dokument. Bywa też , że np inspekcja sanitarna w jakimś zakątku Polski stawia nadmierne wymagania praktykom, a lekarze dotknięci tą sytuacją nawet nie mogą stwierdzić , czy rzeczywiście wymaga się od nich rzeczy obowiązkowych, czy też może to „radosna twórczość” lokalnego sanepidu.

Dodatkowo należy uwzględnić, ze nie wszystkie środowiska ( terytorialnie rzecz ujmując) mają równe możliwości sprawnego działania ( patrz wielkość i potencjał izb lekarskich) . Oczywistym jest, że izba mająca razem 1000 czy 1400 lekarzy nie ma ani odpowiednio wielu sprawnych wolontariuszy (słowo działacz się chyba zużyło), ani tez odpowiednio wysokiego budżetu na pomoc prawną, a opiekę lekarzom powinna zapewnić teoretycznie na takim samym poziomie jak izba śląska, krakowska czy wielkopolska.

Cóż więc robić ?

Na szczeblu centralnym, a więc w Naczelnej Radzie Lekarskiej musi powstać system rejestrujacy wątpliwości i zapytania z izb okregowych. Zapytanie , do którego uprawnieni byliby:

  • Komisje stomatologiczne okręgowych izb,
  • Delegaci na Krajowy Zjazd Lekarzy,
  • Członkowie NRL

podlegałoby kwerendzie sprawdzającej, czy takie zagadnienie:

  • Nie zostało już przypadkiem gdzieś w Polsce rozwikłane,
  • Nie zostało zgłoszone (wówczas dokumentację i wszelkie okoliczności sprawy powiększają zasób dokumentacji danego problemu – ważne przy występowania do instytucji państwowych )

W przypadku pierwszym zainteresowanemu pytającemu się udostępnia się wszelkie materiały dowodzące załatwienia sprawy w innym postępowaniu. W pozostałych przypadkach materiał jest analizowany w kierunku wyszukania najbardziej adekwatnej drogi do załatwienia sprawy ( postępowania cywilne, administracyjne, konstytucyjne itp) w tym celu oczywiście zespół nadzorujący ten system centralny współpracuje z prawnikami. System prosty, zdecydowanie tańszy niż wynajmowanie przez zainteresowanych lekarzy pomocy prawnej, nawet tańszy od wynajmowania pomocy prawnej zewnętrznej przez okręgowe izby. System taki daje niepomiernie  lepszy ogląda problemów prawnych lekarzy na szczeblu ogólnopolskim.

Czy to kiedyś się stanie?

cóż, na razie brzmi jak postulat wyborczy. I niech tak będzie, uczyńmy z tego jeden z tematów dyskusji, już nawet nie „czy warto?” ale „kiedy i jak?”

Print Friendly, PDF & Email