Nadmiar uciążliwych obowiązków

Written by admin on 20 grudnia 2011. Posted in Wyzwania

„Systematyka” obowiązków lekarzy

zestawienie w budowie

przedsiębiorca

Lekarz jako przedsiębiorca

  • daniny publiczne , składki ZUS
  • rejestr fiskalny
  • odpowiedzialność za zgłaszanie zawieszania i odwieszania działalności
  • lekarz jako pracodawca
  • przepisy bhp, p-poż

Opłaty środowiskowe 

Obowiązek wynikający z ustawy o służbie medycyny pracyarrow

Obowiązek zgłaszania raz na kwartał liczby osób wykonujących w podmiocie  zawód medycznyarrow

sanitarne

obowiązki sanitarne

profilaktyka zakażeń  

profilaktyka zranień arrow

gospodarka odpadami

przeglądy systemów wentylacyjnych

lekarskie

obowiązki lekarskie

Dokumentacja medyczna  
-polityka ochrony danych

Kształcenie ustawiczne 

Obowiązek ubezpieczenia OC podmiotu wykonującego działalność leczniczą

Refundacja leków

Obowiązek dołączania do prac techn. świadectw zgodności 

Obowiązki rejestrowe

  • zgłaszanie zmian do rejestru
  • powiadamiania rokrocznie o polisie OC

Obowiązki z tytułu „Niebieskiej Karty”

rtg

obowiązki związane z diagnostyką rtg

testy podstawowe  

testy specjalistyczne

audyty wewnętrzne

audyty zewnętrzne

statystyczne

….

Print Friendly, PDF & Email