Jeszcze o konkursach -pismo z MZ

Written by admin on 11 marca 2011. Posted in Nieuczciwe konkursy

pismo tak, ale odpowiedź już niekoniecznie

 

Jeśli ktoś chciałby przekonać się jakiego rodzaju gra prowadzona  jest przez urzędy publiczne z obywatelami i organizacjami ich zrzeszającymi , to dobrze trafił.

Wysłaliśmy jako Porozumienie Stomatologów pismo do MZ z prośbą o zajęcie stanowiska w 2 sprawach:
1. Kiedy kończy się prawomocnie postępowanie konkursowe? – po rozpatrzeniu odwołań przez Dyrektora Oddziału czy -co sugerowałaby zasada dwuinstancyjności postępowań administracyjnych – dopiero po rozpatrzeniu odwołań przez Prezesa NFZ,
2. Czy oferenci , którym komisja bezpodstawnie odrzuciła oferty mogą- w przypadku uwzględnienia ich odwołania- zostać zaproszeni do rokowań [przepis o rokowaniach mówi bowiem wyraźnie, że do rokowań zaprasza się tych, których oferty nie zostały odrzucone.

 

Po 3 miesiącach oczekiwania nadeszła odpowiedź

Na drugie pytanie otrzymaliśmy odpowiedź : z pisma , jakie podpisał Dyrektor Depratamentu Prawnego MZ wynika, że oferenci , których oferta została bezzasadnie odrzucona przez komisję [przed negocjacjami] mogą w przypadku przyznania im racji w toku postępowania odwoławczego uczestniczyć w ponownym postępowaniu w drodze rokowań.

A co z pierwszym pytaniem? -sprawa bardzo ważna. Na tym między innymi zasadza się dominująca pozycja komisji konkursowych i Oddziałów nad oferentami: Oddziały rozpatrują [czytaj : odrzucają ] odwołania i zaraz podpisują umowy. Następnie ci, którzy składają odwołania do Prezesa robią to w warunkach, kiedy przedmiot sporu [kontrakt jest już wykonywany] a NFZ nie ma najmniejszego interesu spieszyć się   z podjęciem decyzji .

Pytanie było trochę pewnie za bardzo "prowokacyjne" dla MZ. Nie łudźmy się- w Ministerstwie Zdrowia są ludzie, co znają się na rzeczy i muszą wiedzieć , które z praktyk Funduszu są wątpliwe pod względem zgodności z ustawą. 
Więc coś musi być na rzeczy z tym naszym pytaniem, skoro odpowiedź jest taka, że w zasadzie… odpowiedzi nie ma .

Nic to (jak mawiał pułkownik Wołodyjowski) .Są inne drogi uzyskania wiążącej wykładni .
 

Print Friendly, PDF & Email