Ubezpieczenia-novum od 1.10.2012

Written by admin on 29 grudnia 2011. Posted in Ubezpieczenia

1 stycznia 2012 r wchodzi w zycie przepis art 25 ustawy o działalności leczniczej.

Zmienia się filozofia  ubezpieczeń lekarskich. Dotąd ubezpieczany był lekarz. Teraz ubezpieczony będzie każdy podmiot wykonujący  działalność leczniczą . A więc – przypomnijmy- podmiotami tymi są  praktyki i dawne NZOZ czyli obecne podmioty lecznicze.
Jeśli podmiotem leczniczym jest lekarz a w swoim przedsiębiorstwie (fajne nazewnictwo, nieprawdaż?) czyli w dawnym nzoz-zie zatrudnia  podkontrakujących lekarzy (nie na umowę o pracę) , to wykupuje jedną polisę na przychodnię.

Lekarze tego przedsiębiorcy  muszą założyć specjalny typ praktyki (praktyka w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego). I tę praktykę też muszą ubezpieczyć . Jeśli lekarze ci mają jednocześnie swoją własną praktykę to nie płacą wielokrotnie. Po prostu wykupują jedną polisę dla swoich dwu czy trzech praktyk.

Jeśli ktoś ma praktykę , czy podmiot leczniczy pracującą i prywatnie i na podstawie umowy z  NFZ, to ma jedną polisę na obie te okoliczności.

 

 

Polisy wykupione do 31.12.2011 zachowują swą ważność do końca umowy, jednak nie dłużej niż do końca 2012r.

Print Friendly, PDF & Email