Ubezpieczenie OC i sumy gwarancyjne po 1.01.2012

Written by admin on 31 sierpnia 2011. Posted in Ubezpieczenia

projekt Ministerstwa Finansów

 

  

 

Ministerstwo Finansów opublikowało projekt rozporządzenia w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą.

Jak już sobie to kiedyś wyjaśnialiśmy owo rozporządzenie będzie zupełnie nowym aktem prawnym. Nie będzie kontynuacją obecnie obowiązującego rozporządzenia MF regulującego powszechne ubezpieczenie lekarzy, gdyż ustawa o działlności leczniczej zniosła art 48a ustawy o zawodach lekarza i lek.dent i zastąpiła powszechne ubezpieczenie lekarzy powszechnym ubezpieczeniem podmiotów wykonujących działalność leczniczą.

Pozytywem jest -jak już było wspomniane- że owo nowe powszechne ubezpieczenie pokrywa również obowiazek OC z tytułu kontraktu z NFZ.

 

Jak się jednak okazuje- nic za darmo

Z projektu MF wynika bowiem, że każdy prowadzący praktykę lekarską będzie musiał się ubezpieczyć na minimalną sumę 100.000 euro na jedno zdarzenie i 500.000 euro na wszystkie zdarzenia . Dotąd stomatologów obowiązywało 48 tys euro więc minimalna suma rośnie o 100% .
Ale to nie koniec niespodzianek. Wielu z nas prowadzi też niezbyt rozbudowane gabinety w formie podmiotu leczniczego (dawniej nzoz) . Dotyczyć ich więc będzie zapis §3 ust.1 pkt 1 tego projektu czyli 200.000 euro na jedno zdarzenie i 1.000.000 euro na wszystkie zdarzenia, a wiec suma gwarancyjna takim osobom wzrośnie 4-krotnie. Jeśłi w takim przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego (nzoz) pracuje więcej lekarzy to OK- jakoś się to rozkłada (zatrudnieni lekarze bez względu na formę współpracy nie będą musieli już mieć z racji pracy w tym podmiocie swoich osobnych polis).

W sumie to sztuczny podział: dzielenie sum gwarancyjnych w zalezności od formy wykonywanej działalności. Zdecydowanie bardziej logiczne byłoby zróżnicowanie pod względem profilu zabiegów. Skutkiem tego mały nzoz ma taką samą sumę minimalną jak duży SPZOZ.

Jak to się przełoży na stawki polis? Pytanie retoryczne – ale nie uprzedzajmy faktów.

Sprytni pewnie spróbują wykorzystać zapis§ 4

§ 4.1. Przepisy rozporządzenia stosuje się do umów ubezpieczenia OC zawartych od dnia wejścia
w życie rozporządzenia.
2. Jeżeli umowa ubezpieczenia OC została zawarta na dotychczas obowiązujących warunkach
przed dniem wejścia w życie rozporządzenia, a okres, na który została zawarta, upływa po tym
dniu, nową umowę ubezpieczenia OC zawiera się najpóźniej w ostatnim dniu okresu
obowiązywania dotychczasowej umowy, nie później jednak niż w okresie 12 miesięcy od dnia
wejście w życie rozporządzenia. 

Ponieważ rozporządzenie (jak cały nowy system polis) wejdzie w życie 1.01.2012 ci, którzy zawrą roczną umowę OC w grudniu 2011 będą się mogli nią cieszyć aż do grudnia 2012. Dodatkowy rok na starych zasadach – teraz trudno powiedzieć czy taki manewr będzie opłacalny. 

Print Friendly, PDF & Email