Ustalanie wzoru umowy o wystawianie recept refundowanych.

Written by admin on 1 maja 2012. Posted in Wadliwa legislacja

 

W ustawie refundacyjnej zapisano jedynie sposób ustalania wzoru umowy o realizację recept, czyli umów dla aptek. Ma ów wzór być ustalony przez Ministra Zdrowia w drodze rozporządzenia. Ustawa jednak milczy nt autorstwa wzoru umowy o wystawianie recept (umowa taka jest niepotrzebna lekarzom ubezpieczenia zdrowotnego) . Chodzi o wystawianie recept poza systemem ubezpieczenia oraz pro familia i pro auctore.

Można zgodzić się, że wzór tej umowy może mieć rangę Zarządzenia Prezesa NFZ , wydanego na podstawie art 102 ust5 pkt 25 ustawy o świadczeniach. Ten bowiem przepis ustawy upoważnia prezesa NFZ do wydawania aktów ujednolicających postępowanie Funduszu w skali kraju.

W październiku 2011 Minister Zdrowia Ewa Kopacz podpisała wraz z Prezesem NRL i Prezesem NFZ porozumienie, na mocy którego wzór umowy receptowej miał być ustalony wspólnie i w porozumieniu pomiędzy NRL a NFZ . Prezes NFZ jednostronnie zerwał w kwietniu 2012 roku to porozumienie oświadczając, że zakończył negocjacje z NRL . MZ w ogóle nie wypowiedziało się w tej kwestii [?] Prezes NFZ napisał w tej sprawie list do Premiera Tuska, w którym przedstawił całkowicie nieprawdziwy obraz negocjacji, nieprawdziwe twierdząc, że NRL domagała się rzeczy niemożliwych do spełnienia.

Trudno w zasadzie ustalić , czy umowa zawarta pomiędzy trzema stronami, z których jedna strona (NFZ) jest podporządkowania innej stronie (MZ) może być istotnie zerwana przez sam NFZ , bez oficjalnego wypowiedzenia jej przez MZ .

Biorąc pod uwagę:

  • wielką wagę treści wzoru umowy ,
  • emocje jakie projekt wzbudził,
  • niesygnalizowane odejście od negocjacji bez wyraźnej, urzędowej zgody resortu zdrowia z jednoczesnym poświadczeniem nieprawdy wobec Prezesa Rady Ministrów , które uzasadniło ten ryzykowny ruch,
  • niepublikowanie spisu uwag zgłoszonych w trakcie konsultacji tekstu Zarządzenia

wszystko to prowadzi do wniosku o fasadowości konsultacji społecznych w sprawie o zasadniczym znaczeniu dla zdrowotności obywateli.

Print Friendly, PDF & Email