Rozporządzenie ws wymogów dla podmiotów

Written by admin on 8 lipca 2012. Posted in Podstawy prawne, Zestawienie przepisów

26 czerwca 2012 r  Minister podpisał długo oczekiwane

rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą

Jest już więc podstawa, wedle której do 31 grudnia musimy albo:

1. uznać, że spełniamy wymogi (i nic dalej nie robić)

2. uznać, że nie spełniamy i albo:

a/ do 31 grudnia uporać się z dostosowaniem (niezbędne remonty przeróbki, np wyznaczenie miejsc na czystą i brudną bieliznę)

b/ jeśli wiemy, że nie damy rady- piszemy program dostosowawczy i do 31.12 składamy go w organie rejestrowym. Jeśli bylismy poprzednio ZOZ-em lub nzoz-em i mieliśmy poprzednio program dostosowawczy, to przerabiamy tamten program do obecnych wymogów i nie musimy uzyskiwać dla niego opinii sanitarnej w drodze decyzji. Jeśli byliśmy jednak praktyką (praktyki nie miały poprzednio programów dostosowawczych) to dla obecnie pisanego programu dostosowawczego musimy uzyskać opinię sanitarną Sanepidu.

tekst rozporządzenia

załącznik nr 2 –wymogi szczegółowe ambulatoriów

z pewnością data jego zamieszczenia jest późniejsza, ale nieważne- rozporządzenie jest.

co więc konkretnie jest w wymogach?

ZOBACZ KONIECZNIE

 

Rozporządzenie ostatecznie utrzymane jest w dość liberalnym tonie, co zgodnie zapowiadały obie poprzednie wersje projektów.

arrowUtrzymana przede wszystkim została możliwość lokalizacji podmiotów wykonujących działalność leczniczą w budynkach mieszkalnych, pod warunkiem odizolowania ich od innych użytkowników , na szczęście za wyjątkiem ciągów komunikacji pionowej i (co ważne) poziomej.
Innymi słowy lokal może być umiejscowiony nawet w bloku mieszkalnym- wtedy wspólna może byc klatka schodowa. Jeśli jednak mamy część lokalu po jednej stronie korytarza dostępnego dla ogółu a drugą część lokalu nawet na tym samym piętrze ale komunikacja pomiędzy częściami odbywa się poprzez ogólnodostępny korytarz-taka sytuacja nie wydaje się być dopuszczalna. To zastrzeżenie odnosi się tylko do współistnienia lokali medycznych z lokalami o innym przeznaczeniu- jeśli mamy część pomieszczeń w jednej części budynku przeznaczonego wyłącznie na prowadzenie działalności leczniczej a część w innym miejscu tego budynku, sytuacja jest OK.

arrow Pozostało postanowienie dot powierzchni:
§ 16.

Kształt i powierzchnia pomieszczeń podmiotu wykonującego działalność leczniczą umożliwiają prawidłowe rozmieszczenie, zainstalowanie i użytkowanie urządzeń, aparatury i sprzętu, stanowiących jego niezbędne funkcjonalne wyposażenie.
(Główny Inspektor Sanitarny postulował dodanie jeszcze jako kryterium- wysokości pomieszczeń. Ostatecznie widać o wysokości nic mowy nie ma)

arrow § 29.
1. […] 2.     Połączenie ścian z podłogami jest wykonane w sposób umożliwiający jego mycie i dezynfekcję.  [ tak na dobrą sprawę nie wiadomo , co to dokładnie oznacza-Sanepid zapewne będzie się upierał, że połączenie musi być bez fug***. To ważne bo wyłączenie jest ściśle sprecyzowane:] 3.     Przepisów ust. 1 i 2 nie stosuje się do pomieszczeń administracyjnych i socjalnych, poradni i gabinetów podmiotów wykonujących świadczenia z zakresu opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień oraz sal kinezyterapii. [...bo wg tego standardu wszystkie korytarze i poczekalnie też muszą mieć ten rodzaj połączeń podłóg i ścian]
arrow W załączniku nr 2 (wymogi ambulatoriów) mamy ostatecznie wymóg (pkt 4) posiadania pomieszczenia higieniczno-sanitarnego, które § 2. rozporządzenia definiuje jako:
§ 2. 4)     pomieszczenie higieniczno-sanitarne – pomieszczenie wyposażone co najmniej w miskę ustępową, umywalkę, dozownik z mydłem w płynie, pojemnik z ręcznikami jednorazowego użycia oraz pojemnik na zużyte ręczniki;

arrow no i sterylizatornia (dla podmiotów wykonujących sterylizację):

8. Sterylizatornie lokalizuje się w oddzielnym pomieszczeniu lub wydzielonym do tego
celu miejscu gabinetu diagnostyczno-zabiegowego, pod warunkiem zapewnienia
rozdziału czasowego miedzy wykonywaniem kolejnych etapów dekontaminacji
wyrobów medycznych lub innych przedmiotów lub materiałów, a udzielaniem
świadczeń zdrowotnych.
9. W przypadku, gdy sterylizatornia stanowi wydzielone miejsce w gabinecie
diagnostyczno-zabiegowym, lokalizuje się ją poza drogami komunikacji i w
odległości zapewniającej swobodny dostęp do miejsca udzielania świadczenia
zdrowotnego, w trakcie wykonywania którego może dojść do naruszenia ciągłości tkanek ludzkich

10. Sterylizatornia stanowi ciąg technologiczny obejmujący w kolejności:
1) odcinek (blat) materiałów skażonych, słuąacy do wyładunku i przygotowania do
mycia i dezynfekcji wstępnej lub zasadniczej;
2) odcinek maszynowego mycia lub ręcznego mycia i dezynfekcji obejmujący
urzadzenie myjaco–dezynfekcyjne lub zlew 2–komorowy;
3) odcinek (blat) materiałów czystych do przeglądania i pakietowania materiałów
czystych przed sterylizacja;
4) sterylizator parowy lub niskotemperaturowy, z wyłączeniem urządzenia na tlenek
etylenu;
5) odcinek (blat) materiałów sterylnych;
6) stanowisko higieny rak zorganizowane poza blatem roboczym.arrow  I to jest novum: tego stanowiska nie było w projekcie. Wydaje się jednak, że jest z tego wyjście:

A]skoro rozporządzenie zakłada czasowy rozdział sterylizacji od przyjęć pacjentów- do higieny rąk podczas procesu sterylizacji można użyć umywalki w gabinecie (no chyba, że organizujemy osobne pomieszczenie na sterylizatornię)
B]stanowisko higieny niekoniecznie musi być umywalką- starczy pewnie dozownik z płynem dezynfekującym i zasobnik z ręcznikami papierowymi

 

11. Rozwiązanie przestrzenne sterylizatorni zapewnia na każdym etapie technologicznym
jednokierunkowy ruch materiałów od punktu przyjęcia materiału skażonego do punktu
wydania materiału sterylnego.

Proponowaliśmy Ministerstwu pojęcie „zestawu” zamiast „ciągu” technologicznego- widać nie przeszło. To może mieć konsekwencje w zależności od nastawienia inspekcji sanitarnej. Część gabinetów ma poustawiane już z przyłączami poszczególne elementy niekoniecznie w tej kolejności (czasem zlew do mycia narzędzi jest po prostu w sąsiedztwie umywalki do rąk, a dalsze elementy są w innym punkcie gabinetu)

———————–

*** przepis o umożliwiającym mycie połączeniu ścian i podłóg funkcjonował już w rozporządzeniu dot zoz. Niie ma danych o poważniejszych zastrzeżeniach Sanepidu do płytek podłogowych z cokolikiem

Print Friendly, PDF & Email