Deklaracja konfliktu interesów – apel NRL

Written by admin on 2 lipca 2012. Posted in Naczelna Rada Lekarska

Naczelna Rada Lekarska 22 czerwca br. podjęła apel w sprawie stosowania deklaracji konfliktu interesów, przypominając lekarzom i lekarzom dentystom zaangażowanym w działalność edukacyjną lub publikującym teksty medyczne o konieczności stosowania się do przepisu art. 51c Kodeksu Etyki Lekarskiej mówiącego o obowiązku ujawniania związków z przemysłem medycznym mogących być przyczyną konfliktu interesów.

Rada zaapelowała także do wykładowców i autorów, aby przedstawiali słuchaczom deklarację konfliktu interesów (albo braku konfliktu interesów). Jednocześnie zwróciła się do redaktorów czasopism naukowych oraz do instytucji i organizacji prowadzących akredytację doskonalenia zawodowego o wymaganie przedstawienia deklaracji konfliktu interesów przez autorów i wykładowców.

Naczelna Rada Lekarska podejmując apel zaznaczyła, iż:

– dostrzega problem konfliktu interesów w ochronie zdrowia będący potencjalnym zagrożeniem dla jakości opieki zdrowotnej i jej kosztów;

– uznaje, że konflikt interesów jest powszechnym zjawiskiem związanym z typowym we współczesnym społeczeństwie pełnieniem jednocześnie licznych funkcji zawodowych i społecznych;

– uznaje, że konflikt interesów może powstawać w relacjach z przemysłem, a także w efekcie innych związków i zależności;

– podkreśla, że sam fakt istnienia konfliktu interesów nie jest naganny ale może wpływać na obiektywność przekazywanych informacji oraz na dobre imię zawodów lekarza i lekarza dentysty.

Pełna treść apelu

Katarzyna Strzałkowska – rzecznik prasowy NIL

Print Friendly, PDF & Email