W jaki sposób to działa?

Written by admin on 17 stycznia 2012. Posted in Nieuczciwe konkursy

K

onkursy prowadzone są w oparciu o Zarządzenia modyfikujące w sposób niedozwolony reguły opisane w ustawach (obecnie w ustawie o świadczeniach opieki zdrowotnej). Te zmodyfikowane reguły wzmacniają w sposób nieuprawniony pozycję komisji konkursowych ustanawiając jej zdecydowaną przewagę nad oferentami w zakresie narzucania warunków finansowych przyszłych umów. W przypadku zaś , gdy część oferentów nie godzi się na zaproponowane im warunki(a ich udział jest niezbędny do pokrycia pełnego zapotrzebowania) konkursy są rozstrzygane częściowo, z pozostawieniem niewykorzystanej i przesuniętej do następnego konkursu części wartości zamówienia. Jest to praktyka naruszająca prawa oferentów do sprawiedliwego konkursu a także prawa ubezpieczonych, gdyż zazwyczaj te dodatkowe konkursy odbywają się już po wygaśnięciu poprzednich umów (w związku z czym część ubezpieczonych ma problem z uzyskaniem świadczenia do czasu rozstrzygnięcia dodatkowego konkursu).

Print Friendly, PDF & Email