Dlaczego warto podjąć trud podważenia tych przepisów?

Written by admin on 17 stycznia 2012. Posted in Nieuczciwe konkursy

Wystarczającym i rozstrzygającym argumentem jest ich niezgodność z prawem .
Ponadto system rzekomego kupowania świadczeń medycznych po cenach rynkowych stwarza iluzję ,iż płatnik na normalnym rynku świadczeń sobie radzi. To powoduje zafałszowanie rzeczywistych potrzeb finansowych systemu opieki zdrowotnej, co zwalnia klasę polityczną z prób uzyskania akceptacji społecznej dla konieczności uzupełnienia finansów opieki zdrowotnej (wyższa składka, współpłacenie) i racjonalizacji wydatków.

 

Print Friendly, PDF & Email