Ministerstwo Sprawiedliwości do MZ o asystentkach

Written by admin on 22 sierpnia 2012. Posted in Dyplom asystentki gwarancją jakości?

strona Tematu

W ramach dyskutowanej na forum Komisji Stomatologicznej NRL strategii poparcia naszego sprzeciwu wobec proponowanych w projekcie nowelizacji koszyka stomatologicznego wymogów zatrudniania kwalifikowanych asystentek/higienistek, Naczelna Izba Lekarska zwróciła na ten fakt uwagę Ministrowi Sprawiedliwości.

Wybór nieprzypadkowy- Minister Sprawiedliwości koordynuje politykę Rządu ws deregulacji zawodów.

Jeden z podstawowych zarzutów , o których wspominaliśmy na łamach tej witryny to ten, że projekt rozporządzenia projektuje istnienie wymogu  wykonywania zawodu kwalifikowanej asystentki  zanim powstanie ustawa o niektórych zawodach medycznych stawiając się niejako przed ustawodawcą.

Minister Sprawiedliwości wystosował w tej sprawie 21.08.2012 pismo do Ministra Zdrowia.

Owo wystąpienie należy w tym kontekście uznać za absolutnie trafne. Będzie to bardzo poważny argument w walce o wykreślenie z projektu tego wymogu.

Print Friendly, PDF & Email