Uchwała NRL ws wystąpienia do Trybunału

Written by admin on 9 września 2012. Posted in Nieuczciwe konkursy

wniosek NRL do Trybunału

 

Stało się.

Naczelna Rada Lekarska podjęła 7 września uchwałę o skierowaniu wniosku do Trybunału Konstytucyjnego  ws zbadania zgodności przepisów:

  • art 154 ustawy o świadczeniach z Konstytucją oraz
  • 2 zarządzeń Prezesa NFZ i jednej instrukcji NFZ z ustawą o świadczeniach i kodeksem cywilnym.

Jest to realizacja uchwały nr 3 ostatniego Krajowego Zjazdu Lekarzy , której projektu byłem autorem. Oczywiście jak każdy autor mam z tą materią związek emocjonalny, ale naprawdę serio uważam, że obnażenie werdyktem TK prawdziwej natury przeprowadzanych od lat w NFZ „konkursów” ma kapitalne znaczenie. To są ogromne pieniądze , ponad 50 mld zł rocznie, które rozchodzą się w postępowaniach prowadzonych  niezgodnie z prawem. I do tego w sposób umożliwiający korupcję ( choć nie twierdzę, że do tego nagminnie dochodzi).

Modyfikacje zasad opisanych w ustawie dokonywane  przez kolejnych prezesów NFZ  powodują, że komisje konkursowe mogą tak ustawić konkursy , iż są w stanie zawrzeć porozumienia z oferentami na dowolnie zaprojektowanym przez siebie poziomie cenowym. Wielu przypuszcza, że to po prostu taka „siła przekonywania NFZ” w stosunku do oferentów. Nic z tego- to normalne łamanie prawa zapisanego w ustawie o świadczeniach .

Dowód empiryczny: No ilu może być w Polsce nieudolnych dyrektorów szpitali? 10%, 20% -? No góra . Ale jak prawie wszystkie szpitale są zadłużone to o czym to może świadczyć, jak nie o narzucaniu ceny?

Powie ktoś, że od tego forsy w systemie nie przybędzie. Niby tak, ale właśnie taki system „udawanych konkursów” powoduje, że zafałszowany zostaje obraz rzeczywistych potrzeb finansowych systemu, a klasę polityczną zwalnia to z obowiązku szukania akceptacji społecznej dla uzupełnienia finansów  systemu opieki zdrowotnej.

Uchwała oparta jest na schemacie, który zebrałem  w formie krótkiego kompendium

(jest na stronie już od połowy sierpnia) news z 15.08

 

Nawet jak rząd podzieli NFZ na kawałki i powoła Agencję Taryfikacji to:

  • po pierwsze:  jeszcze tegoroczne konkursy przeprowadzane będą na pewno wg tych właśnie niezgodnych z ustawami zasad. Postępowania odwoławcze mają charakter postępowań administracyjnych. W KPA jest zaś przepis umożliwiający wznowienie już prawomocnie zakończonych postępowań po zakwestionowaniu przez TK przepisu, który był podstawą wydania decyzji lub wyroku sądu administracyjnego. Tak więc sprawa , nawet mimo planów podziału Funduszu- ma wymiar praktyczny .
  • po drugie :  na pewno rozpoczną się  straszne boje o poprawność metodologiczną wyceny świadczeń. Wówczas -jeśliby TK podzielił nasze zastrzeżenia- będzie to taki „twardy dowód”, że od lat wycena świadczeń była po prostu niesprawiedliwa. Może to będzie przestrogą przed tworzeniem kolejnej fikcji.

Andrzej Cisło

Print Friendly, PDF & Email