Korekta uchwały ws wystąpienia do TK

Written by admin on 2 listopada 2012. Posted in Nieuczciwe konkursy

 

W związku z tym, że przygotowana przez Biuro Prawne NIL uchwała z września 2012 (17/12/VI) zawierała w dwu miejscach nieprawidłowo przywołane wzorce kontroli konstytucyjnej (nieprawidłowo identyfikowała przepis, z jakim zaskarżany akt pozostaje w sprzeczności) , NRL zmuszona była skorygować ten błąd wydając nową uchwałę.

 Uchwała 22/12/VI z 26 października 2012

Przesunie to zapewne złożenie wniosku do TK, gdyż do wniosku powinien być załączony protokół z posiedzenia Rady, a ten zostanie zatwierdzony na następnym posiedzeniu NRL 14 grudnia.

Print Friendly, PDF & Email