Katalog „Stylo”

Written by admin on 19 kwietnia 2009. Posted in Przepisy ogólne

 

Obecnie obowiązująca wycena opiera się- jak wiemy- na „punktacji Grabbego”. Oczywiście jej autor nie zakładał, że wartość punktu będzie wynosiła 7 czy 8 groszy.

W roku 2003 powstała na zlecenie Krakowskiej Izby Lekarskiej szczegółowa wycena wszystkich świadczeń kontraktowanych przez Kasy Chorych. Wycena była naprawdę drobiazgowa i obejmowała wszystko: od uśrednionej stawki czynszu poprzez koszty osobowe aż do serwet, kubków i miarek proszku zużywanych do prania odzieży roboczej. Wykonał ją mgr Waldemar Stylo i od jego nazwiska kalkulację tę utarło się nazywać „Katalogiem Stylo”. (cały raport do pobrania >> )

Izby Lekarskie od dawna upierały się aby właśnie tę kalkulację przyjmować za punkt wyjściowy. Fundusz bojkotował z początku „intelektualnie” tę ekspertyzę i nic dziwnego – z kalkulacji wynika, że opłata za większość procedur przy stawce 7-8gr/punkt jest zaniżona przynajmniej dwukrotnie.

Fundusz z pewnością ma z tym problem – art 97 ustawy o świadczeniach finansowanych ze środków publicznych nakłada na Fundusz obowiązek przeprowadzania kalkulacji kosztów świadczeń a takowej Fundusz nigdy nie zrobił.

Print Friendly, PDF & Email