Projekt nowelizacji ustawy o świadczeniach z 10.07.2013

Written by admin on 27 lipca 2013. Posted in Wadliwa legislacja

    Projekt z 10 lipca

Projekt miał uporządkować pojęcia zastosowane w ustawie – w art 148 ustawy, a mianowicie kompleksowość i ciągłość jako kryteria obowiązkowo oceniane w trakcie konkursu ofert.

W rzeczywistości zaproponowane definicje niczego nie wyjaśniają. Można powiedzieć, że wręcz przeciwnie- wprowadzają rozdźwięk pomiędzy literalną interpretacja proponowanych definicji (szczególnie ciągłości) a tym jak te definicje objaśnia uzasadnienie do projektu ustawy.

Niczego też to nie zmienia w praktyce, gdyż poszczególne parametry i przypisaną im liczbę punktów i tak będzie musiał ustalić Prezes NFZ.

Zobacz też :Ma być jaśniej, ale czy będzie?

Print Friendly, PDF & Email