Co na paragonie?- nowe rozporządzenie MF

Written by admin on 21 marca 2013. Posted in Vat +kasy

Wchodzi w życie 1 kwietnia 2013r

 

Dotąd obowiązywało nas w tej materii:   (patrz news w zakładce „VAT+kasy fiskalne)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące oraz warunków ich stosowania

a w nim przepis mówiący o tym, co winien zawierać paragon. Między innymi miał zawierać :

§ 5.

[…]
e)  nazwę towaru lub usługi i ewentualnie opis towaru lub usługi stanowiący rozwinięcie tej nazwy,

Tymczasem 1 kwietnia 2013 r wchodzi w życie :

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 14 marca 2013 r. w sprawie kas rejestrujących
(Dz. U. z dnia 15 marca 2013 r.)
I  tam sformułowany ten punkt jest już inaczej:
§8.1.Paragon fiskalny zawiera co najmniej:
1)imię i nazwisko lub nazwę podatnika, adres punktu sprzedaży, a dla sprzedaży prowadzonej w miejscach niestałych – adres siedziby lub miejsca zamieszkania podatnika;
2)numer identyfikacji podatkowej podatnika (NIP);
3)numer kolejny wydruku;
4)datę oraz godzinę i minutę sprzedaży;
5)oznaczenie „PARAGON FISKALNY”; – nowość!
6)nazwę towaru lub usługi pozwalającą na jednoznaczną ich identyfikację;
 
7)cenę jednostkową towaru lub usługi;
8)ilość i wartość sumaryczną sprzedaży danego towaru lub usługi z oznaczeniem literowym przypisanej stawki podatku;
9)wartość rabatów lub narzutów, o ile występują;     Nowość!
10)wartość sprzedaży brutto i kwoty podatku według poszczególnych stawek podatku po uwzględnieniu rabatów lub narzutów;
11)wartość sprzedaży zwolnionej od podatku;
12)łączną kwotę podatku;
13)łączną kwotę sprzedaży brutto;
14)oznaczenie waluty, w której rejestrowana jest sprzedaż, przynajmniej przy łącznej kwocie sprzedaży brutto;
15)kolejny numer paragonu fiskalnego;
16)numer kasy i oznaczenie kasjera – przy więcej niż jednym stanowisku kasowym;
17)numer identyfikacji podatkowej nabywcy (NIP nabywcy) – na żądanie nabywcy;   Nowość
18)logo fiskalne i numer unikatowy kasy.
Konia z rzędem temu kto powie, co tak naprawdę oznacza „nazwa towaru lub usługi pozwalająca na jednoznaczną ich identyfikację” .
Z pewnością nie od razu grożą nam sankcje karno-skarbowe.
Jest co wyjaśniać, szczególnie jak chodzi o poziom istotności i zakres różnicowania poszczególnych usług(świadczeń).
Czy np wystarczy :”usługa w zakresie opieki zdrowotnej”- taką formę sugeruje ustawa o VAT, do której rozporządzenie jest aktem wykoawczym,
czy też musi być „usługa stomatologiczna”- jak to piszemy w większości obecnie.
Idźmy dalej, czy chodzi o to aby napisać”wypełnienie ubytku” , czy tez musi być „wypełnienie kompozytowe” lub „wypełnienie glasjonomerowe” . Nie wiadomo co w ostateczności zadowoli kontrolera skarbowego.
Czy wystarczy: „uzupełnienie protetyczne”, czy też musi być „most protetyczny” a jeśli już korona czy most to czy kompozytowa, akrylowa czy porcelanowa lub pełnoceramiczna.
Trzeba to wyjaśnić. Do sprawy powrócimy niebawem

 

 

 
Print Friendly, PDF & Email