Profilaktyka zakażeń -nowelizacja ustawy?

Written by admin on 19 marca 2011. Posted in Profilaktyka zakażeń

procedury związne ze sterylizacją będą szczegółowo określone

 

Nie nacieszyliśmy się długo  swobodą w opracowywaniu procedur związanych z profilaktyką zakażeń. W maju 2010 weszły w życie 2 rozporządzenia MZ, w uzasadnieniu których Resort wskazywał, iż nie ma celu doprecyzowania kształtu dokumentacji, jaką zoz-y i praktyki prowadzą w związku z profilaktyka zakażeń, gdyż każda placówka ma w tym względzie swoje doświadczenie i sprawdzone metody.

Wykonywanie drugiego z tych rozporządzeń jest obecnie kontrolowane przez Sanepid . Każda placówka, nawet jednoosobowa praktyka musi 2 razy do roku spisać protokół kontroli wewnętrznej z przestrzegania procedur.

Ministerstwo Zdrowia opublikowało właśnie projekt zmian w ustawie o przeciwdziałaniu i zwalczaniu zakażeń u ludzi .

Projekt wyposaża ministra zdrowia w szereg uprawnień do wydawania aktów wykonawczych na wypadek podwyższonego stanu zagrożenia chorobą zakaźną, ustanawia obowiązki  lekarzy leczących pacjentów z podejrzeniem określonych chorób zakaźnych informowania organów sanitarnych o tym iż pacjent zrezygnował z ich opieki [zapewne po to aby nosiciele chorób zakaźnych nie „znikali” w systemie] .
Jest w projekcie dość dużo miejsca o szczepieniach, o rejestrze niepożądanych odczynów poszczepiennych- na tym tle pojawiają się kolejne obowiązki i kolejne uregulowania.

Jest również i o sterylizacji . Minister Zdrowia byłby [w myśl projektu] zobowiązany do wydania szczegółowych procedur sterylizacji sprzętu medycznego.  Miałyby więc być określone warunki lokalowe i sprzętowe oraz kwalifikacje osób obsługujących sprzęt służący do sterylizacji.  Najciekawsze z tego mogą być warunki lokalowe – zobaczymy co Ministerstwo będzie chciało wpisać do rozporządzenia.

Dalej – owo rozporządzenie ma określić:

  • Sposoby kontrolowania skuteczności sterylizacji
  • Sposoby dokumentowania przeprowadzanej sterylizacji i sposób dokumentowania kontroli jej skuteczności oraz okres przechowywania tej dokumentacji
  • Warunki transportowania i przechowywania przedmiotów poddanych sterylizacji.

Niedawno MZ zapewniało, że w przygotowywanym nowym jednolitym dla zoz-ów i praktyk rozporządzeniu ws wymagań dla pomieszczeń i sprzętu pójdzie w kierunku liberalizacji przepisów.
Miejmy nadzieję , że rozporządzenie wydane na podstawie ustawy , której projekt właśnie omawiamy nie ustanowi zaporowych warunków dla procesu sterylizacji sprzętu i -co może być równie kłopotliwe- nadmiernej „papierologii” w dziele udokumentowania jego skuteczności. 

Print Friendly, PDF & Email