Zmiany pomiędzy katalogami 2013-2014

Written by admin on 16 stycznia 2014. Posted in Kontrakty 2014-2017

Pomiędzy rozporządzeniami regulującymi udzielanie świadczeń (stare z 30.08.2009 ze zmianami a nowe z 6.11.2013)

i będącymi ich konsekwencjami zarządzeniami Prezesa NFZ są pewne (czasem bynajmniej nie kosmetyczne) różnice:

odwołanie się w załącznikach do klasyfikacji ICD-9

W wersji zmienionej rozporządzeniem z 2010r stare rozporządzenie w nagłówkach tabel załączników miało tytuł „kod świadczenia” . To że kody łudząco są podobne do kodów ICD-9 to trochę za mało. Najlepszym dowodem na to, że top nie było do końca w porządku jest powrót w rozporządzeniu na rok 2014 do tytułu w nagłówkach „kod świadczenia wg klasyfikacji ICD-9”

Kody świadczeń

Częstotliwość niektórych świadczeń

tak jak dotąd : badanie kontrolne , skaling i limit zdjęć wewnątrzustnych określane były w stosunku do 12 m-cy, tak teraz określa się to w stosunku do roku kalendarzowego.

Zastrzeżenie wobec procedury 23.1505 -wypełnienie rozległego ubytku na 3 powierzchniach

dotąd obwarowane było zastrzeżeniem , że chodzi o powierzchnie MOD, co eliminowało tą procedurę z zastosowania wobec siekaczy i kłów (które nie mają powierzchni okluzyjnej) . Teraz tego obwarowania nie ma- ubytek musi być rozległy. Jeśli w zębie brakuje kąta to raczej naturalne że ubytek jest rozległy, ale czy brak kąta jest absolutnie konieczny aby uznać że ubytek w siekaczu jest rozległy?.

Cała sprawa jest ważna , bo u dorosłych nie ma procedury odbudowy kąta i dotąd można było w siekaczach stosować jedynie procedurę rozległego wypełnienia na 2 powierzchniach. Teraz można na 3 powierzchniach a to jakieś 11 pkt więcej

Print Friendly, PDF & Email