O numerach (rejestrowych)

Written by admin on 6 marca 2014. Posted in Podstawy prawne

jak je znaleźć

Kopia artykułu z listopada 2012- na potrzeby wygenerowania wydruku z rejestru

 

W związku z wejściem w życie nowego rozporządzenia MZ regulującego elementy składowe danych rejestrowych, zmianie uległy numery ksiąg , pod którymi zapisami jesteśmy jako praktyki lub podmioty lecznicze w rejestrach odpowiednio :w izbach i w urzędach wojewódzkich.

Czy znajomość numeru jest ważna ?

Najczęściej pytają o ten numer inspektorzy Sanepidu. Ale to nie najważniejszy powód , aby znać ten nowy numer. Kilka tygodni temu powielany był na łamach portali internetowych komunikat Komisji Stomatologicznej w Katowicach. Widniał tam zapis o konieczności umieszczenia tego numeru na pieczątce . Fragment wzbudził nieco kontrowersji i zapytań .

Otóż zaden przepis nie nakazuje umieszczenia na pieczątce numeru rejestrowego praktyki czy podmiotu leczniczego. Porada Śląskiej KS płynęła zapewne ze wskazań praktycznych. Otóż zgodnie z par10 rozporządzenia MZ ws dokumentacji medycznej jednym z elementów , jakie musi zawierać dokumentacja indywidualna pacjenta jest:

§ 10. 1. Dokumentacja indywidualna, jeżeli przepisy rozporządzenia nie stanowią inaczej, zawiera:

1) oznaczenie podmiotu:

  • a) nazwę podmiotu,
  • b) adres podmiotu, wraz z numerem telefonu,
  • c) kod identyfikacyjny, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 13 ust. 5 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2007 r. Nr 14, poz. 89, z późn. zm. 2) ), zwany dalej „kodem resortowym”, stanowiący I część systemu resortowych kodów identyfikacyjnych – w przypadku zakładu opieki zdrowotnej,
  • d) nazwę jednostki organizacyjnej oraz jej kod resortowy stanowiący V część systemu resortowych kodów identyfikacyjnych – w przypadku zakładu opieki zdrowotnej,
  • e) nazwę komórki organizacyjnej, w której udzielono świadczeń zdrowotnych, oraz jej kod resortowy –
  • f) numer wpisu do rejestru prowadzonego przez okręgową izbę lekarską – w przypadku indywidualnej praktyki lekarskiej, indywidualnej specjalistycznej praktyki lekarskiej i grupowej praktyki lekarskiej,
[…]

Wynika z tego, że numer identyfikujący podmiot udzielający świadczeń powinien być umieszczony w dokumentacji medycznej. Ponieważ znaczna większość placówek prowadzi jeszcze dokumentację papierową, praktycznym jest posiadanie stempla z tymi danymi (aby nie przypisywać „co karta” tych danych) .

Z tego tez powodu numer można umieścić na pieczątce . Niemniej dla celów kontaktu placówki z aptekami czy NFZ (faktury) numer rejestrowy nie jest potrzebny.

Należy zaznaczyć, że żaden przepis prawa nie nakłada ani na izby , ani na wojewodów obowiązku przesłania nam tego nowego numeru.

Jak znaleźć więc ten numer?

 

Należy odwiedzić stronę https://www.rpwdl.csioz.gov.pl/

Tam należy odpowiednio w dziale :

  • Podmioty lecznicze, albo
  • praktyki zawodowe lekarzy i lekarzy dentystów

wybrac opcję „wyszukiwarka

Ta dyspozycja przeniesie nas do wyszukiwania

Wybieramy opcję-> „wyszukiwanie zaawansowane”

 

  1. W przypadku podmiotów trzeba podać jakieś dostępne dane (NIP , regon , nazwa)
  2. W przypadku praktyk starczy podać numer PWZ z pieczątki lekarskiej

 

i wcisnąć „szukaj”

I tak otrzymamy NUMER REJESTROWY

W tabelce, która nam się wyświetliła możemy w kolumnie „Akcja” nacisnąć „drukuj”. Otworzy się cały podgląd wypisu, który można z poziomu strony wydrukować.

 

 

aby rozszerzyć informację o dane organu rejestrowego należy poszerzyć go wg schematu:

Xxxxxxx – L- YY

gdzie:

Xxxxxx- wyszukany numer

L- oznaczenie stałe dla praktyk rejestrowanych przez izbę lekarską (w odróżnieniu od pielęgniarskiej)

YY- kod wlasciwej izby lekarskiej

 

 

KODY OKRĘGOWYCH IZB LEKARSKICH

50Okręgowa Izba Lekarska w Białymstoku
51Beskidzka Okręgowa Izba Lekarska w Bielsku-Białej
52Bydgoska Izba Lekarska w Bydgoszczy
53Okręgowa Izba Lekarska w Gdańsku
54Okręgowa Izba Lekarska w Gorzowie Wielkopolskim
55Okręgowa Izba Lekarska w Katowicach
56Świętokrzyska Izba Lekarska w Kielcach
57Okręgowa Izba Lekarska w Krakowie
58Okręgowa Izba Lekarska w Lublinie
59Okręgowa Izba Lekarska w Łodzi
60Warmińsko-Mazurska Izba Lekarska w Olsztynie
61Okręgowa Izba Lekarska w Opolu
62Okręgowa Izba Lekarska w Płocku
63Wielkopolska Izba Lekarska w Poznaniu
64Okręgowa Izba Lekarska w Rzeszowie
65Okręgowa Izba Lekarska w Szczecinie
66Okręgowa Izba Lekarska w Tarnowie
67Kujawsko-Pomorska Okręgowa Izba Lekarska w Toruniu
68Okręgowa Izba Lekarska w Warszawie
69Dolnośląska Izba Lekarska we Wrocławiu
70Okręgowa Izba Lekarska w Zielonej Górze
72Wojskowa Izba Lekarska
74Okręgowa Izba Lekarska w Koszalinie
75Okręgowa Izba Lekarska w Częstochowie
Print Friendly, PDF & Email