Praktyki Indywidualne a „sprawa polska”

Written by admin on 23 marca 2014. Posted in Krajowe Zjazdy, XII Krajowy Zjazd Lekarzy

„Uderz w stół a nożyce się odezwą” . Znamy, prawda?

C

zasem z pozoru jasna sprawa wywołuje dyskusję, w trakcie której nagle uświadamiamy sobie jak bardzo w gruncie rzeczy jakiś pogląd nas różni. Sprawa praktyk lekarskich w kontekście braku możliwości zatrudnienia innego lekarza jest „na tapecie” od lat. Sformułowane jasne stanowisko jednego z poprzednich Zjazdów Krajowych dotyczy praktyk dentystycznych (apel o umożliwienie takiego zatrudnienia).

Izba wrocławska przygotowała projekt uchwały ws zmian w art 53 ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty w kierunku zniesienia zakazu zatrudniania innego lekarza.

I teraz najciekawsze: Komisja Uchwał i Wniosków Zjazdu wniosła o odrzucenie tego projektu ponieważ rzecz uregulowana jest w ustawie [!] i naruszałoby utrwalony model wykonywania zawodu.

Jakże łatwo przepaść moze „gdzieś po drodze” projekt , nad którym ma szansę przetoczyć się tak ciekawa i zahaczająca o fundamenty naszego zawodu dyskusja! Pracuję w izbach od 13 lat, ale nie miałbym odwagi ograniczać komuś możliwości przedłożenia Zjazdowi tak ważnej sprawy w tak dobrze uzasadnionej i przemyślanej formie.

Rozgorzała dyskusja niepotrzebnie trącająca o wielkie dzwony etyki zawodowej, historycznej reminiscencji resztek naszej niezawisłości lekarskiej (że niby praktyki indywidualne to ostatni nasz bastion) . A już najbardziej pokrętnie rozumianym wątkiem sprawy była sprawa „wykorzystywania pracy innego lekarza” .Argumentacja przeciwników zmian w obowiązującym prawie szła w kierunku stwierdzenia, że lekarz w ramach praktyki nie może czerpać korzyści z pracy innego lekarza a jeśli czuje że forma praktyki organizacyjnie go krępuje- niech założy podmiot leczniczy.

A- przepraszam- w podmiocie leczniczym ten sam lekarz tego samego innego lekarza moze wykorzystywać do woli? A przysłowiowy już piekarz czy inny biznesmen może to robić bez ograniczeń ? (to z riposty autorów z Wrocławia)

Nieoceniony w takich razach Staszek Schneider (Poznań) zwrócił uwagę na kwestie praktycznej strony przekazywania praktyk następcom i niejako swoim zwyczajem przywołał przykład niemiecki (piszę o tym gdyż coś mi mówi, że niemiecki wzorzec może mieć dalej duże znaczenie) gdzie lekarz ma prawo do zatrudnienia jednego lekarza.

Ja ze swej strony podnosiłem dramatyczną nieraz sytuację lekarzy zmuszonych do dłuższej rekonwalescencji- co zrobić ? założyć podmiot -ok . Ale popatrzmy sobie na kontraktowanie tegoroczne- pojawiły się punkty za ciągłość – być może w tym momencie niektórym przeszłaby koło nosa zważywszy na kłopoty z uzyskaniem cesji kontraktu.

Poza tym podniosłem argumenty natury ogólnoprawnej – nakaz przekształcenia się w podmiot tylko dlatego, że na jakimś etapie działalności (być może okresowo) lekarz chce lub musi zatrudnić innego jest nałożeniem na przedsiębiorcę poważnego obciążenia , którego dolegliwości nie równoważy żadne dobro publiczne .

Już w kuluarach przekonywałem niechętnych pomysłowi, że pomysł „zakładające podmioty” może być pułapką . Kto nam zagwarantuje, że obecnie korzystny kształt rozporządzenia ws wymogów (znikome różnice w wymogach praktyk i podmiotów) nie ulegnie nagle zmianie? (to w końcu tylko rozporządzenie) .

Głosowanie : nie potrafię dokładnie odtworzyć z pamięci, ale wniosek Dolnośląskiej Izby przeszedł znaczną większością – pewnością głosów „za” było ponad dwa razy więcej niż „przeciw”. No i proszę …taka sprawa o mały włos nie poszłaby do kosza.

Andrzej Cisło

UCHWAŁA Nr 19
XII KRAJOWEGO ZJAZDU LEKARZY
z dnia 22 marca 2014 r.
w sprawie możliwości zatrudniania lekarza przez lekarza w praktyce lekarskiej

XII Krajowy Zjazd Lekarzy zobowiązuje Naczelną Radę Lekarską do podjęcia intensywnych działań zmierzających do zmiany art. 53 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty w zakresie możliwości zatrudniania lekarza przez lekarza w indywidualnej praktyce lekarskiej indywidualnej specjalistycznej praktyce lekarskiej oraz grupowej praktyce lekarskiej.
Powołany powyżej przepis, obowiązujący od wielu lat, uniemożliwia indywidualnie praktykującym lekarzom zatrudnienie innych lekarzy w prawnie dopuszczalnych formach.

Print Friendly, PDF & Email