Uchwały,Apele, Stanowiska XII KZL

Written by admin on 26 marca 2014. Posted in Krajowe Zjazdy, XII Krajowy Zjazd Lekarzy

 

Wykaz podjętych przez XII Krajowy Zjazd Lekarzy:

Uchwał

Apeli

Stanowisk

Ważniejsze dla Stomatologów

APEL Nr 15
XII KRAJOWEGO ZJAZDU LEKARZY
z dnia 22 marca 2014 r.
do Naczelnej Rady Lekarskiej

XII Krajowy Zjazd Lekarzy apeluje do Naczelnej Rady Lekarskiej o podjęcie prac nad ustaleniem reguł sprzedaży praktyk lekarskich, zamykanych z powodu przejścia na emeryturę, przy braku następcy.

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

APEL Nr 3
XII KRAJOWEGO ZJAZDU LEKARZY
z dnia 21 marca 2014 r.
do Naczelnej Rady Lekarskiej

XII Krajowy Zjazd Lekarzy apeluje do Naczelnej Rady Lekarskiej o podjecie działań, mających na celu przywrócenie stażu podyplomowego lekarza i lekarza dentysty w dotychczasowej formie.

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Apel Nr 11
XII Krajowego Zjazdu Lekarzy
z dnia 21 marca 2014 r
do Ministra Zdrowia
ws zmiany Zarządzenia 74/2013

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

UCHWAŁA Nr 19
XII KRAJOWEGO ZJAZDU LEKARZY
z dnia 22 marca 2014 r.
w sprawie możliwości zatrudniania lekarza przez lekarza w praktyce lekarskiej

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

APEL Nr 13
XII KRAJOWEGO ZJAZDU LEKARZY
z dnia 22 marca 2014 r.
do Ministra Zdrowia
w sprawie obowiązków administracyjnych lekarzy i lekarzy dentystów

XII Krajowy Zjazd Lekarzy wyraża głębokie zaniepokojenie skutkami jakie wywołuje ustalony przez Narodowy Fundusz Zdrowia system dokumentowania i sprawozdawczości udzielanych pacjentowi świadczeń w placówkach ochrony zdrowia.
Obecne regulacje Narodowego Funduszu Zdrowia w tym zakresie, wprowadzone bez wcześniejszej analizy rozmiaru nowych obowiązków lekarzy i lekarzy dentystów, powodują w swojej konsekwencji znaczne wydłużenie czasu udzielania porady lekarskiej pacjentowi.
Zjazd zwraca uwagę, że wszystkie ciążące na lekarzach i placówkach opieki zdrowotnej obowiązki nie są uwzględniane w wycenie świadczeń gwarantowanych.
XII Krajowy Zjazd Lekarzy w trosce o dostępność i jakość świadczeń zdrowotnych zwraca się do Ministra Zdrowia z apelem o wprowadzenie zmian obowiązujących przepisów prawnych, które doprowadzą do ograniczenia czasu pracy lekarzy przeznaczonego na czynności administracyjne i przyczynią się do skrócenia kolejek w ochronie zdrowia.

Uzasadnienie
Obciążenie lekarzy tymi obowiązkami wydłuża czas udzielania świadczenia średnio o 45 min. dla jednanego pacjenta i przyczynia się istotnie do wydłużenia kolejek w oczekiwaniu na poradę. W rezultacie wzrasta niezadowolenie pacjentów, a lekarze nie mogą wykonywać pracy zgodnie z przysięgą Hipokratesa. Konieczność ciągłego dostosowywania się do wymogów NFZ zmusza lekarzy do skupiania uwagi przede wszystkim na pracy administracyjnej, często nic nie wnoszącej do procesu leczenia.

Print Friendly, PDF & Email