Dokumentacja medyczna

Written by admin on 7 sierpnia 2014. Posted in Dokumentacja Medyczna

Zasady prowadzenia dokumentacji medycznej określone są w Rozporządzeniu  Ministra Zdrowia z 21 grudnia 2010.

Tekst Rozporządzenia MZ

news w Aktualnościach traktujący o nowym rozporządzeniu

1 stycznia 2011 roku straciły moc 2 rozporządzenia MZ dotyczące dokumentacji medycznej odpowiednio w zoz i w praktykach lek

Obowiązujące od 5.06.2009 przepisy  ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta
rozdziału 7 : prawo do dokumentacji medycznej >>>
rozdziału 5 : prawo do wyrażenia zgody na udzielenie świadczenia >>>
kartoteka

 Ważne! :

formularze zgody na leczenie/OIL Kraków/ 

oświadczenia dołączane do dokumentacji (z wzorami)

dokumentacja a ochrona danych osobowych 

jak powinna wyglądać historia choroby?  

udostępnianie dokumentacji zakładom ubezp. 

 
POLITYKA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH


na marginesie:
czy zgoda pisemna zawsze konieczna?
2011-11-06Obowiązek przekazania pacjentowi przystępnej informacji a formularze zgody
Print Friendly, PDF & Email