Rozporządzenie MZ ws warunków bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego

Written by admin on 26 kwietnia 2009. Posted in Absurdy prawa medycznego

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 25 sierpnia 2005 r. w sprawie   warunków bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego dla wszystkich rodzajów ekspozycji medycznej (Dz.U. 194 poz.1625)

Zobowiązuje ono użytkowników aparatów rentgenowskich , w tym stomatologów stosujących punktowe aparaty rentgenowskie do:

1.       wykonywania testów podstawowych, których szczegółowy zakres  oraz dopuszczalne odchylenia badanych fizycznych parametrów i częstość ich wykonywania określa załącznik nr 6 do ww. rozporządzenia .W konstrukcji załącznika przyjęto , że stomatologiczne aparaty RTG przeznaczone do zdjęć zewnątrzustnych należy poddać testom przeznaczonym dla aparatów ogólnodiagnostycznych , z uwzględnieniem możliwości przeprowadzenia testów , uzupełnionym o pomiar szerokości wiązki promieniowania na wyjściu z tubusu lampy RTG.

2.       wdrożenia w gabinetach dentystycznych systemu zarządzania jakością w tak rozbudowanym zakresie, w jakim przewiduje to §9 i załącznik nr 5 w/w rozporządzenia. W szczególności dotyczy to obowiązku przeprowadzenia audytów wewnętrznych, który to wymóg nie może być spełniony przez te podmioty, w których świadczeń udziela jedna osoba. W takim bowiem przypadku weryfikacja systemu zarządzania jakością jest nie do zastosowania w praktyce.

Z pozoru słuszność oprotestowania w/w przepisu prawa może być kwestionowana. Prawodawca ma prawo ustanawiać zasady ochrony pacjentów przed potencjalnymi niebezpieczeństwami. Wydaje się jednak, że prawodawca użył do tego celu nieadekwatnych środków. Skutkiem przyjęcia takich nadmiernych środków ochrony pacjenta gabinety stomatologiczne dysponujące dziś na ogół nowoczesnymi aparatami rtg a do tego coraz częściej korzystające z systemu radiowizjografii umożliwiającego znaczną redukcję dawki promieniowania borykają się ze znacznymi obciążeniami organizacyjnymi i finansowymi. Tak restrykcyjne prawo uniemożliwia też co gorsza upowszechnienie diagnostyki rtg w stomatologii, na czym  w gruncie rzeczy tracą przede wszystkim pacjenci. Spośród wszystkich niefortunnych przepisów mających zastosowanie w stomatologii ten właśnie przepis wymieniany jest przez wszystkich  jako najbardziej dla naszej dziedziny uciążliwy.

Problem niewspółmiernych środków w stosunku do celu stanowionego prawa występuje w praktyce orzeczniczej Trybunału Konstytucyjnego. Na takiej właśnie podstawie Trybunał zakwestionował ustawy lustracyjne uznając wprawdzie prawo ustawodawcy do lustracji osób publicznych ale podważył celowość zastosowania niewspółmiernych –jego zdaniem – środków.

Print Friendly, PDF & Email