Nowelizacja Prawa atomowego

Written by admin on 7 lipca 2014. Posted in Legislacja, Radiologia i Pr.Atomowe


Projekt z dnia : marzec 2014r

strzalka_newsprojekt druki sejmowe  |  dzienniki ustaw | posiedzenia KZDR Sejmu
Przebieg procesu legisl. :
Artykuły:
2014-08-07Senat uchwala ustawę bez poprawek

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

2014-07-25

Sejm przyjmuje ustawę nowelizującą Prawo atomowe. News w Aktualnościach

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

2014-07-23

Sprawozdanie Komisji Zdrowia Sejmu

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

2014-07-22

Posiedzenie specjalnej podkomisji Komisji Zdrowia . Wiele miejsca w dyskusji poświęcono nadmiernym obciążeniom gabinetow stomatologicznych (testy specjalistyczne i audyty zewnętrzne)

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

2014-marzec

Senat kieruje do Sejmu projekt ustawy nowelizującej Prawo atomowe jako wykonanie wyroku Trybunału Konstytucyjnego , który zakwestionował zakaz wykonywania testów przez fizyków medycznych

 


 

News w Aktualnościach

zaglądać do artykułów?

W artykułach znajdują się komentarze oraz opisy skutków proponowanych regulacji. Jest w nich również zwrotne odesłanie do właściwych opisów (takich jak ten) przebiegu procesu legislacyjnego.


 

Print Friendly, PDF & Email