Stomatologia dla Stomatologów…

Written by admin on 8 sierpnia 2014. Posted in Rynek stomatologiczny

 …i sprawy związane z Rynkiem Stomatologicznym

W

każdych innych warunkach hasło takie (skojarzenie z Polską dla Polaków) pachnie na kilometr szowinizmem i absolutnie niepoprawną politycznie „naszością”.

Tu jednak prosta analogia będzie nietrafiona.

   …czytaj cały artykuł

Chodzi o zahamowanie trendu powiększającego się udziału w rynku podmiotów, na działalność ktorych nie mają decydującego wpływu stomatolodzy.
Nie chodzi tu tylko o pieniądze- owszem aspekt finansowy nie jest bez znaczenia, jak nie bez znaczenia jest czy

  • zysk z dzialalnosci w tej branży napędza branżę i trafia do tych , którzy tę robotę wykonują, czy też
  • branża poprzez niskie stosunkowo wymogi podstawowe (możliwość choćby oparcia się o pracę bardzo młodych lekarzy) staje się „modnym biznesem medycznym”.

Głownie chodzi o zagwarantowanie odpowiedniego poziomu pracy , szczególnie poprzez kompetentny nadzór .
Na łamach witryny wielokrotnie napomykałem o niesłychanej wręcz sytuacji wykreowanej przez ustawę o dzialalnosci leczniczej , która umożliwia bycie kierownikiem podmiotu leczniczego ..każdemu.
Obym się mylił, ale niepohamowana tendencja do kształcenia coraz większej liczby studentów w połączeniu z nieuchronną likwidacją stażu podyplomowego spowodować może w nieodległej przyszłości zwiększona presję absolwentów stomatologii na podjęcie jakiejkolwiek pracy w zawodzie u kogokolwiek.
Jak to ugryźć?- przede wszystkim nagłośnić sprawę podważając możliwość sprawowania odpowiedniego nadzoru nad działalnością medyczną w takich warunkach.

Nie chodzi więc o to , aby nikt poza stomatologiem nie mógł być właścicielem podmiotu leczniczego.
Chodzi o to , aby nikt poza stomatologiem z odpowiednim stażem pracy nie mógł być kierownikiem takiego podmiotu.

W tej sprawie popełniłem jakiś czas temu tekst do e-Dentico.
Zatytułowałem go „Panie majster , co robimy z tym pacjentem?”

Szczegóły dotyczące poprzedniego stanu prawnego

W ustawie o ZOZ funkcjonował art 10, którego ustęp 2 nakazywał ministrowi zdrowia wydanie rozporzadzenia określającego wymagania osób na kierowniczych stanowiskach w zakładach opieki zdrowotnej.

na tej podstawie minister zdrowia wydał rozporządzenie , w którym czytamy:

§ 3.Kierownikiem przychodni, przychodni stomatologicznej, ośrodka zdrowia, poradni powinien być lekarz lub lekarz stomatolog posiadający prawo wykonywania zawodu w Rzeczypospolitej Polskiej i co najmniej pięcioletni staż pracy w zawodzie.

http://www.abc.com.pl/du-akt/-/akt/dz-u-2000-44-520

 

Print Friendly, PDF & Email