Odpowiedzialność lekarza a ryzyko medyczne

Written by admin on 27 sierpnia 2014. Posted in Orzecznictwo

paragraf
Baza Orzeczeń:
palec2
do czego może mi przydać się "orzecznictwo"?

SN Sądów Adm

Trybunału Konst.

 

Samodzielne korzystanie z orzecznictwa podczas sporów jest oczywiście trudne. Warto jednak przejrzeć niektóre pozycje i przekonać się czy rzeczywiście jesteśmy w obliczu wymiaru sprawiedliwości tak bezbronni?

wyrok SN z 18 stycznia 2013 r., sygn. akt IV CSK 431/12

Wysokie wymagania stawiane lekarzowi nie oznaczają jego odpowiedzialności za wynik (rezultat) leczenia, ani odpowiedzialności na zasadzie ryzyka. Lekarz odpowiada na zasadzie winy […]. W nieodłącznym związku z określeniem podstaw odpowiedzialności lekarza pozostaje zjawisko określane mianem ryzyka medycznego. Nawet bowiem przy postępowaniu zgodnym z aktualną wiedzą medyczną i przy zachowaniu należytej staranności nie da się wykluczyć ryzyka powstania szkody. Pojęciem dozwolonego ryzyka jest objęte także niepowodzenie medyczne. Zasadniczo, pacjent poinformowany o istniejącym ryzyku, wyrażając zgodę na zabieg przyjmuje je na siebie” (wyrok SN z 18 stycznia 2013 r., sygn. akt IV CSK 431/12). Z orzeczenia tego wynika, że leczenie (operacyjne, farmakologiczne) nie zawsze musi się udać, a ryzyko nieudanego leczenia bierze na siebie pacjent, wyrażając na nie świadomą zgodę. Tym samym lekarze muszą zawsze pamiętać o informowaniu pacjenta o ryzyku związanym z danym leczeniem i jego zaniechaniem.

Za stroną mec.R.Tymińskiego prawalekarzy.pl

Print Friendly, PDF & Email