Dokumenty konkursowe w latach

Written by admin on 21 listopada 2009. Posted in Przepisy ogólne

Przepisy konkursowe na rok …

 •  

  Przepisy ustawy regulujące zawieranie umów

  Rozporządzenie MZ -warunki ogłaszania konkursów

  Zarzadzenie Prezesa NFZ- warunki przeprowadzania konkursów  now 26.XI.09

  Regulamin pracy komisji konkursowej 

  Zarządzenie Prezesa NFZ – kryteria oceny ofert  | nowel.5.X.09

   

 •  

  Przepisy ustawy regulujące zawieranie umów

  Rozporządzenie MZ -warunki ogłaszania konkursów

  Zarzadzenie Prezesa NFZ- warunki przeprowadzania konkursów | nowel.

  Regulamin pracy komisji konkursowej

  Zarządzenie Prezesa NFZ – kryteria oceny ofert

   

 •  

  Przepisy ustawy regulujące zawieranie umów

  Rozporządzenie MZ -warunki ogłaszania konkursów

  Zarzadzenie Prezesa NFZ- warunki przeprowadzania konkursów | nowel.

  Regulamin pracy komisji konkursowej

  Zarządzenie Prezesa NFZ – kryteria oceny ofert

   

 •  

  Przepisy ustawy regulujące zawieranie umów
  Rozporządzenie MZ -warunki ogłaszania konkursów

  Zarzadzenie Prezesa NFZ- warunki przeprowadzania konkursów | nowel.

  Regulamin pracy komisji konkursowej

  Zarządzenie Prezesa NFZ – kryteria oceny ofert

   

 

 

Na Marginesie:

lipiec 2012 – wyrok NSA- umowy mogą być podpisane dopiero po rozpatrzeniu odwołań przez Prezesa NFZ

lipiec 2010 –Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 6 lipca 2010 r. (II GSK 410/10) – „Każdy uczestnik konkursu może zaskarżyć decyzje NFZ”

Print Friendly, PDF & Email