Upoważnienia pacjentów ważne w każdej placówce

Written by admin on 23 listopada 2014. Posted in Orzecznictwo

paragraf
Baza Orzeczeń:
palec2
do czego może mi przydać się "orzecznictwo"?

SN Sądów Adm

Trybunału Konst.

 

Samodzielne korzystanie z orzecznictwa podczas sporów jest oczywiście trudne. Warto jednak przejrzeć niektóre pozycje i przekonać się czy rzeczywiście jesteśmy w obliczu wymiaru sprawiedliwości tak bezbronni?

III SAB/Kr 42/14 – Wyrok WSA w Krakowie z 2014-10-29

Już dwukrotnie (ostatnio wpis z 11.12.2013) na łamach Autonomii poruszana była sprawa utrwalającej się (jak widać) linii orzeczniczej sądów uznającej, że upoważnienie jakie pacjent wystawia osobie bliskiej do otrzymywania informacji o stanie zdrowia i do wglądu w dokumentację jest ważne w każdej innej placówce ochrony zdrowia.

Zapewne nie znajdzie on zastosowania w przypadku pacjenta, który żyje i jest z nim możliwy do nawiązania kontakt. Zapewne pacjentów zmarłych , nieprzytomnych, ubezwłasnowolnionych nie naliczymy wielu w naszych poradniach, ale problem jest i warto go odnotować. Poza tym, skoro przekroczyliśmy już jedną granicę to -jak napisałem w grudniu 2013 -„Chyba tylko kwestią czasu jest kiedy ktoś wznieci spór sądowy o wgląd w dokumentację żyjącego pacjenta na podstawie upoważnienia złożonego w innej placówce”

O ile przywoływany poprzednio casus dotyczył pacjenta przyjętego przed śmiercią w stanie nieprzytomności do warszawskiego szpitala a żądanie wdowy opierało się na upoważnieniu złożonym przez pacjenta w POZ, gdzie leczył się na chorobę, która była powodem zgonu w szpitalu, o tyle w casusie krakowskim córka żąda wydania dokumentacji leczenia matki na podstawie upoważnienia wystawionego przez matkę w zakładzie uzdrowiskowym.

Oczywiście pytanie, które staram się „w tle” zasygnalizować brzmi :

czy to w porządku, że pacjent upoważniając osobę bliską do wglądu w dokumentację prowadzoną np w gabinecie stomatologicznym musi pogodzić się z tym, że choćby po jego śmierci upoważnienie to będzie rozciągało się na dokumentacje leczenia wszystkich innych chorób ?

Świadom takiej praktyki orzeczniczej sądów pacjent będzie zapewne bardzo ostrożnie udzielał takich upoważnień, zapewne będzie to czynił rzadziej niż by rzeczywiście czuł taką potrzebę. I w tym sensie praktyka sądów mająca zapewne na celu pełną realizację praw pacjenta, paradoksalnie będzie korzystanie z tego prawa utrudniała.

red

 

Print Friendly, PDF & Email