Listy Oczekujących od 1.01.2015

Written by admin on 14 grudnia 2014. Posted in Przepisy ogólne

z ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej [znowelizowana 22 lipca 2014]

Art. 20

1a. Na liście oczekujących na udzielenie świadczenia nie umieszcza się świadczeniobiorców kontynuujących leczenie u danego świadczeniodawcy.  [komentarz wielkopolski]

1b. Zgłoszeń i wpisów na listę oczekujących na udzielenie świadczenia dokonuje się każdego dnia w godzinach udzielania świadczeń opieki zdrowotnej przez danego świadczeniodawcę.

[…]

zawartość listy oczekujących

  1. W celu otrzymania danego świadczenia opieki zdrowotnej świadczeniobiorca może wpisać się na jedną listę oczekujących u jednego świadczeniodawcy

10e. W przypadku niezgłoszenia się na ustalony termin udzielenia świadczenia, świadczeniobiorca podlega skreśleniu z listy oczekujących, chyba że uprawdopodobni, że niezgłoszenie się nastąpiło z powodu siły wyższej.

10f. Wniosek o przywrócenie na listę oczekujących świadczeniobiorca jest obowiązany zgłosić niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni od dnia ustania przyczyny niezgłoszenia się na ustalony termin udzielenia świadczenia. W przypadku przywrócenia na listę oczekujących przepis ust. 10b stosuje się odpowiednio.

10g. Listy oczekujących na udzielenie świadczeń, […], prowadzi się w postaci elektronicznej.

RAPORTY Z LIST OCZEKUJĄCYCH

Zawartość:

 1/ dane o oczekujących w rozbiciu na przypadki stabilne i pilne:

  • A/ liczba oczekujących ;
  • B/ w stosunku do każdego z nich- imię, nazwisko i identyfikator (pesel lub inny);
  • C/ średni czas oczekiwania liczony nie jak dotąd z sześciu, a z trzech miesięcy
  • D/ liczbę skreślonych w ostatnim miesiącu
  • E/ liczbę skreślonych w ostatnim miesiącu z powodu wykonania świadczenia
  • F/ liczbę skreślonych w ostatnich 3 miesiącach (a nie jak dotąd- w ostatnich sześciu mc)

2/ datę ostatniej okresowej oceny list ( w stomatologii prawie niewykonywane z uwagi na problem z powołaniem w strukturze placówek stom wewnętrznej komisji ds oceny list oczekujących)

3/arrow informację o pierwszym wolnym terminie udzielenia świadczenia w rozbiciu na przypadki stabilne i pilne ( dane te mają być przekazywane raz w tygodniu i to w pierwszy dzień roboczy tygodnia)

 

2015-01-18  Komunikat KS WIL

2014-12-31 WIL o raportach za grudzień

Art. 23

  1. Świadczeniodawca przekazuje co najmniej raz w tygodniu oddziałowi wojewódzkiemu Funduszu właściwemu ze względu na miejsce udzielania świadczeń informację o pierwszym wolnym terminie udzielenia świadczenia.

2015-01-02 KOMUNIKAT WOW

PONADTO:

Od 1. 04.2015r w kontraktach ogólnostomatologicznych  prowadzona musi być odrębna lista oczekujących na świadczenia protetyczne [zobacz dlaczego od kwietnia] .A więc i osobny raport z kolejki protetycznej (pierwszy do 10 maja 2015r)

  zobacz też:

kolejki online

szczególne uprawnienia

Pamiętać należy , że zarówno listy oczekujących jak i raporty z list zawierające nazwiska i pesele pacjentów są zbiorami danych osobowych i należy je objąć polityką bezpieczeństwa danych osobowych

Print Friendly, PDF & Email