Szczegółowe zasady postepowania z odpadami- proponowane zmiany

Written by admin on 29 stycznia 2015. Posted in Profilaktyka zakażeń

Rzecz dotyczy rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z odpadami medycznymi.

Dotychczas obowiązuje w tej materii Rozporządzenie z 30 lipca 2010

 Na serwerze RCL pojawił się projekt nowego rozporządzenia. Z większych zmian należałoby chyba wskazać zmianę w par 3 ust7 – pojemniki lub worki z odpadami muszą być zmieniane nie rzadziej jak co 24 godziny (było 72) .  legisl_dir

Tabela zmian:

 obecne rozporządzenie  propozycja zmian
 § 3.4Worki jednorazowego użycia umieszcza się na stelażach lub w sztywnych pojemnikach (jednorazowego lub wielokrotnego użycia) w sposób pozwalający na uniknięcie zakażenia osób mających kontakt z workiem lub pojemnikiem.  Dodano: Stelaże i pojemniki są wyposażone w pokrywy otwierane za pomocą nożnej dźwigni pedałowej oraz oznaczone kodami zbieranych odpadów, do których są przeznaczone. 
 7.Pojemniki lub worki powinny być wymieniane tak często, jak pozwalają na to warunki przechowywania oraz właściwości odpadów medycznych w nich gromadzonych, nie rzadziej niż co 72 godziny.  Zmiana: 

nie rzadziej niż co 24 godziny.

§ 4.Każdy pojemnik i każdy worek z odpadami medycznymi powinien posiadać widoczne oznakowanie identyfikujące zawierające:
1)kod odpadów w nich przechowywanych;
2)adres zamieszkania lub siedzibę wytwórcy odpadu;
3)datę zamknięcia.
 Dodano:3)     datę i godzinę otwarcia (rozpoczęcia użytkowania);
§ 5.4.Przenośne urządzenie chłodnicze powinno:
1)posiadać wnętrze wykonane z materiałów gładkich, łatwo zmywalnych i umożliwiających dezynfekcję;
2)być zabezpieczone przed dostępem owadów, gryzoni oraz innych zwierząt;
3)być zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych.
 Dodano:4)     jest wyposażone w termometr do pomiaru temperatury wewnątrz urządzenia.
 Dodano w par 5:5. Przy pomieszczeniu, stacjonarnym urządzeniu chłodniczym, a także w sąsiedztwie przenośnego urządzenia chłodniczego, o których mowa w ust. 1, w przedsionku, jeżeli jest, a w przypadku jego braku w innym miejscu, jest zapewniony dostęp do umywalki z bieżącą zimną i ciepłą wodą, zainstalowanej w sposób umożliwiający co najmniej umycie rąk bezpośrednio po wyjściu z pomieszczenia lub urządzeń, wyposażonej w dozowniki z mydłem i środkiem do dezynfekcji rąk oraz ręczniki jednorazowego użytku, oraz do wydzielonych miejsc odpowiednio do przechowywania czystych oraz zbierania brudnych ochraniaczy dla osób przebywających w miejscach przeznaczonych do magazynowania odpadów medycznych.
 

 

Print Friendly, PDF & Email