Projekt rozp.- sposób postepowania z odpadami

Written by admin on 29 stycznia 2015. Posted in Legislacja

Projekt z dnia : 25 stycznia 2015r

strzalka_newsprojekt druki sejmowe | dzienniki ustaw | posiedzenia KZDR Sejmu
Przebieg procesu legisl. :
Artykuły:
2015-02-09 Uwagi WIL do projektu przesłane Naczelnej Radzie Lekarskiej


20015-01-25 Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z odpadami medycznymi


 

1.Tabela propozycji zmian

 

zaglądać do artykułów?

W artykułach znajdują się komentarze oraz opisy skutków proponowanych regulacji. Jest w nich również zwrotne odesłanie do właściwych opisów (takich jak ten) przebiegu procesu legislacyjnego.


Print Friendly, PDF & Email