CSIOZ publikuje zbiór reguł dokumentów EDM

Written by admin on 1 lutego 2015. Posted in Elektroniczna Dok.Med.

C

entrum Systemów Informatycznych Ochrony Zdrowia udostępniło 29 stycznia na swoich stronach internetowych wersję 1.0 reguł biznesowych i walidacyjnych dla elektronicznych dokumentów medycznych „Polska Implementacja HL7 CDA”.

To nie jest może komunikat istotny dla codziennej pracy lekarzy  ale jest to sygnał, że opracowany został porządek poszczególnych informacji, jakie mają się znaleźć w komunikatach xml, które nasze programy wysyłać będą do Systemu Informacji Medycznej.

Tak więc w procesie tworzenia zasad współpracy pomiędzy SIM a oprogramowaniem gabinetów pokonany został-jak się zdaje- ważny etap.

W w wydanym „zbiorze reguł”  zebrane są reguły tworzenia dokumentacji medycznej w postaci elektronicznej, definicje struktur dokumentów medycznych, wymagalność danych, słowniki i ich podzbiory do klasyfikacji informacji znajdujących się w dokumentach medycznych oraz format wyświetlania dokumentów zgodnie z ustalonymi regułami.

Dotyczy to takich dokumentów jak:

1. recepta,
2. skierowanie,
3. zlecenie na zaopatrzenie
oraz dokumentów medycznych, które podlegają wymianie między usługodawcami i pacjentami, a których Platforma P1 nie przetwarza:
4. karta informacyjna leczenia szpitalnego
5. konsultacja lekarska / karta porady ambulatoryjnej
6. sprawozdanie z badania laboratoryjnego
7. opis wyniku badania diagnostycznego

Szablony dokumentów można podejrzeć tutaj

Print Friendly, PDF & Email