Odpady: sprawozdania wciąż na tych samych drukach

Written by admin on 3 marca 2015. Posted in Gospodarka odpadami

P

oczątek marca to już tradycyjnie czas, kiedy przypominamy o ciążącym obowiązku złożenia do 15.03 Marszałkowi sprawozdania z ilości wytworzonych odpadów.

Na witrynie można znaleźć formularz , za pomocą którego sprawozdawaliśmy ilości odpadów za lata 2010-2013. Jest to załącznik do rozporządzenia Ministra Środowiska z 2010r . Rozporządzenie to zostało uchylone z powodu zmiany ustawy- w zasadzie nie obowiązuje już.

Żadne nowe wydane nie zostało . Wg informacji udzielonej przez Urząd Marszałkowski w Poznaniu tegoroczne sprawozdania można i należy składać na tych właśnie drukach .

Dlaczego nie ma nowego rozporzadzenia ? W zamyśle twórców nowej ustawy o odpadach, sprawozdania te składane mają być poprzez wypełnienie formularza elektronicznego w Bazie o produktach, opakowaniach i gospodarce odpadami.

Budowa tej Bazy jest na razie w powijakach . Do bazy tej zostaniemy wpisani przez Marszałka z urzędu , powinniśmy teoretycznie wówczas dostać login i hasło i sami wporwadzać tam co roku dane o odpadach.

Print Friendly, PDF & Email