EDM: wielkopolskie wnioski

Written by admin on 27 marca 2015. Posted in Elektroniczna Dok.Med., Uncategorized

 

J

ak wiadomo obowiązek wdrożenia EDM we wszystkich placówkach medycznych wyznaczony jest na 1.08.2017r

Trochę jako samorząd lekarski w Wielkopolsce zostaliśmy w tej sprawie „wysuniętą placówką” lub może nawet „szpicą czołową” (modne teraz) , gdyż jako izba okręgowa chyba jako jedyni stworzyliśmy specjalny zespół zajmujący się tym tematem.

Jako szef tego Zespołu i jednocześnie członek NRL , skierowałem w początku marca do Rady Naczelnej pismo z wnioskiem o wykonanie kilku dość -naszym zdaniem- oczywistych ruchów w dziele polepszenia naszej (lekarskiej) sytuacji wobec tego poważnego wyzwania.

W związku z tym zostało wysłane z NRL podpisane przez wiceprezesa NRL dr.Zytę Zagórską pismo do Centrum Systemów Informatycznych w Ochronie Zdrowia podnoszące kwestię braku organizacji „środowiska testowego” dla programów znajdujących się w ofercie przeróżnych firm tworzących oprogramowanie EDM .

Otrzymaliśmy właśnie kopię odpowiedzi , w której Dyrektor CSIOZ zapowiada dopiero na koniec grudnia br zakończenie prac nad Platformą Gromadzenia Danych o Zdarzeniach Medycznych.

Tłumaczy to znanym wszystkim faktem odstąpienia w początku tego roku od umowy przez firmę pełniącą rolę Integratora tego projektu. Nowy jest wyłoniony i trwa uzgadnianie harmonogramu prac, w ramach którego przewiduje sie również „środowisko ewaluacyjne” co zapewne tożsame jest z postulowanym przez nas „środowiskiem testowym”.

Gwoli przypomnienia- powstanie środowiska testowego, ewaluacyjnego (czy jak go tam zwał) obiecywano nam już dwa lata temu na IV kwartał 2013 r.

Jeśliby przyjąć dotychczasowy „współczynnik poślizgu” w terminowości realizacji dotychczasowych zapowiedzi, to środowisko to zapewne nie ma szans na uruchomienie przed końcem 2015r .

Można oczywiście przyjąć za dobrą monetę zapewnienia producentów oprogramowania, że „spokojnie , nasz program będzie się komunikował z SIM ” ale z drugiej strony nie wiadomo na ile jest to spokój podparty rzeczywistą pewnością a na ile odruch obronny. Trudno przecież wyobrazić sobie i nawet wymagać, aby firma, która chce sprzedać produkt jako jedyna mówiła „nie jesteśmy pewni czy damy radę” . To nie jest wina firm oferujących oprogramowanie- to my jako klienci musimy wiedzieć i rozumieć, że takie zapewnienia są deklaracją dołożenia wszelkich starań. To jednak również i my musimy naciskać na władze aby możliwość przetestowania działania SIM nastąpiła jak najwcześniej . To nie jest tylko kwestia komunikatów wychodzących codziennie z naszych komputerów jako efekt wizyt. Przecież to kwestia komunikacji z modułem wystawiającym recepty, skierowania, zwolnienia, to również komunikaty korygujące nasze poprzednie wpisy do naszego własnego programu (korekty też będą przesyłane do SIM ) .

Inne tematy szczegółowe:

EDM a rozliczenia z NFZ

Zespól ds EDM WIL postanowił z cała ostrością postawić problem utrudnienia, jakie w wyborze oprogramowania jak i w obrazie całokształtu pracy z dokumentacją stanowi kwestia rozliczeń z NFZ. Raporty’ rachunki, korekty tych dokumentów ,kolejki itd zostały zagmatwane do tego stopnia pod względem technicznym, że obsługa dokumentacji współpracy z NFZ stanowi od dawna temat sam w sobie. Na początek sformułowaliśmy jasny postulat praktyczny, który zobowiązałem się przedstawić Naczelnej Radzie. Chodzi o potwierdzenie przez NFZ braku obowiązku świadczeniodawcy złożenia elektronicznej korekty raportu statystycznego wobec świadczeń wykonanych w zamkniętej i rozliczonej umowie . Przypomnijmy: do 45 dni po zakończeniu wykonywania umowy (zwykle to połowa lutego) umowa musi być rozliczona. Po tym okresie nasza odpowiedzialność oczywiście nie wygasa. Wszelkie jednak stwierdzone nieprawidłowości , polegające na konieczności odpisania jakichkolwiek świadczeń muszą być przedmiotem kontroli- to zrozumiałe. Skoro tak to zapewne konieczność korekt stanu konta ZIP pacjenta wynika z wystąpienia pokontrolnego, od którego przecież można sie nawet odwołać (cokolwiek sądzimy o skuteczności odwoływania się od czynności dyrektora o/NFZ ) .

Tak więc:

  • prawomocne wystąpienie pokontrolne
  • lub oświadczenie placówki o konieczności sprostowania danych o świadczeniach

powinno być więc podstawą do wykreślenia lub skorygowania przez Fundusz danych na koncie pacjenta.

W dość zgodnej opinii informatyków zajmujących się rozliczaniem umów z NFZ możliwość dokonania korekty raportu wytworzonego w innym programie do generowania komunikatów xml , jest dość wątpliwa. To zaś będzie ograniczać możliwości wyboru przez placówki oprogramowania. Nie da się przecież ukryć , że oferta na dzień dzisiejszy jest dużo bogatsza niż np 3-4 lata temu. Dlaczego placówki od jakiegoś czasu współpracujące z NFZ mają być ograniczone w swych decyzjach? Przecież wielość funkcji, jakie musi zapewnić oprogramowanie od 2017r jest nieporównywalna ze stanem sprzed 2-3 lat .

Zapewnienie otwartości rynku oprogramowania EDM

 

Zespół ds. EDM WIL stoi cały czas na stanowisku, że pomimo iż

  • wybór dostawcy oprogramowania powinien być w każdym przypadku poprzedzony wnikliwą analizą,
  • zmianę oprogramowania należy traktować jako sytuację wyjątkową i dość niewygodną dla placówki, która się na to decyduje

to nieodzownym elementem całego projektu wdrożenia EDM w skali kraju musi być troska o to , aby placówka medyczna (w nomenklaturze EDM-„usługodawca”) miała w każdej chwili możliwość wykonania takiego ruchu. W tym celu NRL powinna powołać małą grupę ekspertów, którzy ocenią czy na podstawie tych narzędzi, jakie będą obowiązkowo posiadały wszystkie programy EDM da się ( i z jakim prawdopodobieństwem sukcesu) wykonać.

Oświadczenia woli pacjenta w EDM

 

Wyjaśnienia również wymaga w jaki sposób (jak to nakazuje rozporządzenie ws dokumentacji med.) zamieszczać mamy w naszej gabinetowej dokumentacji oświadczenia pacjenta opisane w par.8 tego rozporządzenia , czyli :

  • upoważnienia dla osób bliskich (dowiadywania się o stanie zdrowia i wgląd w dokumentację)
  • zgoda pacjenta na zabieg.

Od razu dajmy sobie spokój z teoretycznym modelem, że pacjent poświadcza złożenie tych oświadczeń woli podpisem elektronicznym . To jest znikoma grupa pacjentów.

Większość firm przewiduje możliwość generowania w trakcie wizyty formularza zgody na zabieg, możliwość wydrukowania go, podpisania przez pacjenta a następnie zeskanowanie tego formularza i dołączenie do kartoteki pacjenta (elektronicznej). Powstała jednak wątpliwość, którą trzeba wyjaśnić: jaki jest status takiego skanu? Nie będzie on zabezpieczony podpisem elektronicznym więc autentyczność podpisu pacjenta będzie można stwierdzić (w razie zakwestionowania tego dokumentu przez pacjenta) poprzez ponowne wydrukowanie go i zbadanie pod kątem autentyczności podpisu. Zachodzi tylko wątpliwość , czy wydrukowany podpis ma jakąkolwiek wartość grafologiczną.

Jeśli nie, to albo przyjmiemy rozwiązanie, że zgoda pacjenta wędrować będzie jednak do szuflady a w dokumentacji elektronicznej zamieści się wzmiankę o udzieleniu zgody przez pacjenta, albo trzeba wystąpić o nowelizację przepisów ustanawiającą inne formy elektronicznej autoryzacji podpisu pacjenta.

 

Andrzej Cisło

Print Friendly, PDF & Email