Rozp-bezp.promieniowanie jonizujące

Written by admin on 16 maja 2015. Posted in Legislacja

 projekt  z dnia : 21 kwietnia 2015r
ostatnia aktualizacja 2015 r
  Artykuły:  

Z

agadnienie niesłychanie ważne dla naszego środowiska. Radiologia to już nieodłączna część stomatologii. Z drugiej strony narastające wymagania wobec praktyk we wszystkich obszarach każą skupić uwagę na możliwej racjonalizacji wymogów tam, gdzie ma to swe logiczne uzasadnienie a do tego tym bardziej jeśli dany obszar uchodzi za dość "kosztotwórczy"

2015-11-12 TEKST podpisanego rozporządzenia

RTG-  konferencja w MZ i trochę o cnocie konsekwencji

O sprzeciwie Tow.Lekarskiego Radilogicznego

 1. Infodent24.pl -omówienie
2. Komentarz red.


 z listu KomSt WIL do Naczelnej Izby:
"Sprzęt będzie coraz nowocześniejszy, coraz bardziej bezpieczny a my ze schematem dyskusji z MZ , w którym nie ma miejsca na rzeczowe argumenty będziemy coraz bardziej z tyłu, choć ustawodawstwo unijne zdaje się być po naszej stronie."
  Przebieg procesu legisl. :  

S

tanowiska Izby Krakowskiej i Wielkopolskiej są w tej sprawie tradycyjnie zbieżne.  Daje się zauważyć wyraźną różnicę w ich wymowie w stosunku do np stanowiska Izby Szczecińskiej , które wita z zadowoleniem zaproponowane zmiany. Świadomi, że coraz większa część placówek posiada szerszą gamę procedur niż rvg punktowe musimy wiedzieć, że dla tych podmiotów proponowane ułatwienia będą miały relatywnie mniejsze znaczenie.Przed nami proces implementacji do polskiego prawa atomowego nowej Dyrektywy. Rzecz w tym, żeby :

1. owszem-doceniać kroki liberalizujące przepisy

2. ale nie tracić z oczu celu-inaczej za kilka lat bazując na dzisiejszych "dobrodziejstwach" będziemy i tak z tyłu

2015-05-22 Stanowisko PrNRL w zasadzie powiela stanowisko szczecińskie sugerując spełnienie postulatów lekarzy dentystów

 2015-05-22  Stanowisko Prezydium NRL

 

 

 

2015-05-16 Stanowisko OIL w Poznaniu

2015-05-06 Stanowisko OIL w Szczecinie

2015-04-21 Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego dla wszystkich rodzajów ekspozycji medycznej

Print Friendly, PDF & Email